Legimus, digitalt bibliotek

Finns i: Hela Sverige
Du som är student med en läsnedsättning kan låna böcker som är anpassade så att du kan läsa dem.

Legimus har böcker om kan vara inlästa eller i punktskrift. Du väljer om du vill låna talböcker, e-textböcker eller böcker med punktskrift. 

Du lånar böckerna i det digitala biblioteket Legimus. För att få tillgång till Legimus kontaktar du biblioteket på den högskola eller det universitet där du studerar. Biblioteket hjälper dig och beställer de böcker du behöver på din kurs.

Du behöver inte något intyg på din läsnedsättning för att få låna böcker i Legimus.

Det här vägvalet

  • Sker online

Övrigt

Det är viktigt att beställa kurslitteraturen i god tid eftersom produktionstiden är minst 8 veckor. Mer information om stöd till personer med synnedsättning som studerar på högskola finns på Legimus hemsida.

Legimus ägs av Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) bibliotek. MTM har ett särskilt uppdrag att producera kurslitteratur till högskolestudenter med en läsnedsättning. MTM anpassar därför obligatorisk kurslitteratur som talbok, punktskriftsbok samt e-text. Titlarna finns att låna i Legimus.

Ansvaret för att förse personer med funktionsnedsättning med tillgänglig kurslitteratur och läromedel skiljer sig åt mellan olika skolformer. På universitet och högskola kan studenter låna tillgänglig kurslitteratur från MTM. I grundskola och gymnasium ska skolhuvudmannen se till att elever får tillgängliga läromedel. Inom yrkeshögskolan ska skolan förse den studerande med särskilt pedagogiskt stöd.

Alla andra som har en läsnedsättning ska vända sig till folkbibliotek eller skolbibliotek för att låna eller få ett konto för egen nedladdning.

Studier
Studier

Liknande vägval

Språkcafé online - Kompis Sverige

Online

Du som är ny i Sverige och vill öva på din svenska kan vara med på Kompis Sveriges digitala träffar.

Svenska från dag ett

Online

Du som är asylsökande, vill träna svenska och lära dig om det svenska samhället kan gå kursen Svenska från dag ett.

Svenska för alla/Swedish for All

Online

Du som är ny i Sverige och vill lära dig svenska kan använda dig av Svenska för alla/Swedish for All.