Legimus - ett bibliotek för dig med läsnedsättning

Finns i: Hela Sverige
Legimus är ett bibliotek för dig som läser talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att läsa tryckt text
kan du få tillgång till Legimus och alla böcker som finns där.

En funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa kallas läsnedsättning. Det kan till exempel vara 

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • rörelsenedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning.

Legimus är ett digitalt bibliotek där det finns böcker i olika format som gör det lättare att ta del av dem. Det är talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och böcker på teckenspråk.

Det finns också en app för surfplattor och telefoner som heter Legimus
där du kan läsa talböcker.

Biblioteket där du bor hjälper dig att få ett konto i Legimus.

Studerar du på högskola eller universitet ska du vända dig till biblioteket där. Då kan du också beställa inläsning av kurslitteratur och få tillgång till stöd i dina studier. Beställ i god tid. Det tar minst åtta veckor att läsa in en kursbok.

Om du går i skolan hjälper skolbiblioteket dig att få ett konto. Om det
inte finns något skolbibliotek kan du få hjälp på biblioteket där du bor.

Studerar du på yrkeshögskola eller folkhögskola vänder du dig till biblioteket där du bor för att få konto i Legimus. För att få kursböcker inlästa ska du prata med skolan.

Legimus kostar inget. Du behöver inte visa något intyg, men du behöver
godkänna ett avtal med de lagar och regler som gäller för att få tillgång
till böckerna i Legimus.

 

Det här vägvalet

  • Sker online

Övrigt

Att ha en funktionsnedsättning ger inte i sig själv rätt till konto i Legimus. Det måste finnas ett samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheten att läsa.

Ansvariga för vägvalet

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Legimus drivs och ägs av Myndigheten för tillgängliga medier. MTM har ett särskilt uppdrag att producera kurslitteratur till högskolestudenter med en läsnedsättning och anpassar obligatorisk kurslitteratur som talbok, punktskriftsbok samt e-text. 

Myndigheten för tillgängliga medier
Studier
Studier

Liknande vägval

Språkcafé online - Kompis Sverige

Online

Du som är ny i Sverige och vill öva på din svenska kan vara med på Kompis Sveriges digitala träffar.

Svenska från dag ett

Online

Du som är asylsökande, vill träna svenska och lära dig om det svenska samhället kan gå kursen Svenska från dag ett.

Svenska för alla/Swedish for All

Online

Du som är ny i Sverige och vill lära dig svenska kan använda dig av Svenska för alla/Swedish for All.