Arbetsförmågeutredning

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har försörjningsstöd och behöver veta hur mycket du klarar av att arbeta kan få hjälp genom en arbetsförmågeutredning. 

Du som behöver veta vilka arbetsuppgifter du klarar av och hur mycket du kan arbeta kan få en utredning via kommunen.

Du måste vara aktuell på försörjningsstöd för att kunna få utredningen. Det är din handläggare på försörjningsstöd som beställer den.

Saker som arbetsförmågeutredningen kan hjälpa dig med:

  • Vilken arbetsförmåga du har.
  • Vilka behov av anpassningar du har.
  • Hur mycket du kan arbeta.
  • Vilka arbetsuppgifter du klarar av.

Utredningen används för att ge dig bästa stöd vidare mot arbete, vård, sysselsättning eller annat.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Utredningen pågår under tolv veckor. Utredningen genomförs av arbetskonsulenter på kommunen.

Arbetskonsulenterna undersöker din fysiska och psykiska förmåga. Du får prova på olika typer av arbetsuppgifter.

Ansvariga för vägvalet

Örebro kommun

Örebro kommun

Verksamhet arbetsmarknad

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.