Arbetsförmågeutredning

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har försörjningsstöd och behöver veta hur mycket du klarar av att arbeta kan få hjälp genom en arbetsförmågeutredning. 

Du som behöver veta vilka arbetsuppgifter du klarar av och hur mycket du kan arbeta kan få en utredning via kommunen.

Du måste vara aktuell på försörjningsstöd för att kunna få utredningen. Det är din handläggare på försörjningsstöd som beställer den.

Saker som arbetsförmågeutredningen kan hjälpa dig med:

  • Vilken arbetsförmåga du har.
  • Vilka behov av anpassningar du har.
  • Hur mycket du kan arbeta.
  • Vilka arbetsuppgifter du klarar av.

Utredningen används för att ge dig bästa stöd vidare mot arbete, vård, sysselsättning eller annat.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Utredningen pågår under tolv veckor. Utredningen genomförs av arbetskonsulenter på kommunen.

Arbetskonsulenterna undersöker din fysiska och psykiska förmåga. Du får prova på olika typer av arbetsuppgifter.

Ansvariga för vägvalet

Örebro kommun

Örebro kommun

Verksamhet arbetsmarknad

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.

Daglig verksamhet hos Dagteamet

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos Dagteamet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid