Arbetsträning på Stockholms Stadsmission i Örebro

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som behöver få erfarenhet av arbetslivet och testa på olika arbetsuppgifter för att kunna få jobb kan komma till Stockholms Stadsmission i Örebro. 

I Stadsmissionens secondhandbutik kan du arbetsträna.
Uppgifterna kan bland annat vara

  • att ge service till kunderna
  • stå i kassan
  • arbeta på lagret och ställa ut nya varor
  • andra uppgifter som man brukar göra i butik.

Du kommer att få stöd av handledare och en yrkescoach medan du är hos Stadsmissionen.
Du, handledaren och coachen bestämmer tillsammans vilka arbetsuppgifter som passar dig och dina behov. 

Målet med arbetsträningen är att du ska ta dig till nästa steg mot en anställning eller utbildning.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Secondhandbutiken är ett av Stockholms Stadsmissions sociala företag i Örebro. 

Hos oss får deltagaren

  • flexibilitet i att hitta rätt upplägg för just sig
  • ett stort engagemang och delaktighet.

Efter avslutad arbetsträning finns möjlighet till utbildningstjänst. Utbildningstjänster finns inom alla Stockholms Stadsmissions sociala företag och är en tidsbegränsad anställning som utlyses internt på Stadsmissionen.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.

Daglig verksamhet hos Dagteamet

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos Dagteamet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid