Coachingteamet i Hällefors

Finns i: Hällefors (Örebro län)
Du som behöver extra stöd för att komma närmare ett arbete eller studier kan få hjälp hos Coachingteamet.

Coachingteamet hjälper dig att komma igång för att närma dig jobb eller studier. Du får träffa en arbetscoach som hjälper dig  att planera olika aktiviteter. Arbetscoachen utgår från dina behov och intressen. Aktiviteterna ska hjälpa dig att hitta dina förutsättningar för att kunna jobba och må bra i längden. 

Hos Coachingteamet kan du bland annat få

  • kartläggning av din situation
  • stödjande, coachande samtal
  • göra studiebesök
  • arbetsträning
  • hjälp att hitta rätt väg vidare mot arbete eller studier.

Genom aktiviteterna är tanken att du ska bli mer redo för arbete eller studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det första mötet med Coachingteamet blir i en lokal i Hällefors kommun. Samordnaren ger dig adressen. Om du inte kan komma till lokalen finns det möjlighet att ha mötet digitalt.

Ibland blir alla platser hos Coachingteamet upptagna. Då kan du få en köplats.

Du kan även be en kontaktperson hos till exempel vården, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan om hjälp med att kontakta Coachingteamet.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT)

SOFINT
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.