Coachingteamet Lekeberg

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som behöver extra stöd och hjälp för att få ett arbete eller börja studera kan få hjälp hos Coachingteamet.

Du som behöver extra stöd och hjälp för att få ett arbete eller börja studera kan få hjälp hos Coachingteamet.

Hos Coachingteamet får du träffa en arbetsmarknadskonsulent och blir din coach. Coachen hjälper dig att planera olika aktiviteter. Aktiviteterna ska hjälpa dig att bli mer redo för arbete eller studier.

Alla aktiviteter bestäms tillsammans och ska passa dina behov och intressen.
Det finns aktiviteter i grupp och enskilt.

Hos oss kan du bland annat

  • få enskilda stödsamtal och vägledning om hur det är att jobba
  • få vägledning om vem du kan få hjälp och stöd av för att hitta ett jobb
  • öva på att passa tider och vara med andra människor
  • öva på att vara med på möten och att tala inför andra
  • testa på olika arbetsuppgifter och se dina förutsättningar för att jobba (arbetsträning)
  • praktisera för att få arbetslivserfarenhet
  • få hjälp att prata med myndigheter, som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Det kostar ingenting att få stöd från Coachingteamet, det är gratis.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Insatsen riktar sig till medborgare i Lekebergs kommun i åldern 19 – 67 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Invånaren står utan arbete och uppbär försörjningsstöd, ersättning från Försäkringskassan eller är helt utan försörjning. Individen som kommer till Coachingteamet bör vara redo för arbetsförberedande insatser samt ha en vilja att delta och tro sig ha förmåga att arbeta eller studera på sikt.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.

Daglig verksamhet hos Dagteamet

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos Dagteamet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid