Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Coachingteamet i Ljusnarsberg

Finns i: Ljusnarsberg (Örebro län)
Du som behöver extra stöd och hjälp för att få ett arbete eller börja studera kan få hjälp hos Coachingteamet.

Coachingteamet hjälper dig att komma i gång för att komma närmare jobb eller studier. Du får träffa en arbetscoach som hjälper dig  att planera olika aktiviteter. Arbetscoachen utgår från dina behov och intressen. Aktiviteterna ska hjälpa dig att hitta dina förutsättningar för att kunna jobba och må bra i längden. 

Hos Coachingteamet kan du bland annat få

  • kartläggning av din situation
  • råd om aktiviteter som leder mot arbete eller studier
  • hjälp med att kontakta myndigheter som exempelvis kommunen, vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • hjälp vid möten med olika myndigheter
  • stödjande, coachande samtal
  • arbetsträning med stöd av arbetscoachen.

Genom aktiviteterna är tanken att du ska bli mer redo för arbete eller studier.

Du kan få hjälp av Coachingteamet både om du saknar ekonomiskt stöd från någon myndighet, och om du redan har stöd.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver tidsbokning
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det första mötet med Coachingteamet blir i en lokal i Ljusnarsbergs kommun. Samordnaren ger dig adressen. Om du inte kan komma till lokalen finns det möjlighet att ha mötet digitalt.

Ibland blir alla platser hos Coachingteamet upptagna. Då kan du få en köplats.

Du kan be en kontaktperson hos till exempel vården, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan om hjälp med att kontakta Coachingteamet.

Om du behöver hjälp med kontakten kan du få det på servicekontoren i Ludvika eller Lindesberg.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT)

Läs mer om Coachingteamet på SOFINTs hemsida.

Coachingteamet
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Krami i Örebro

Örebro

Du som har en bakgrund av missbruk eller kriminalitet kan få stöd av Krami att hitta, få och behålla ett jobb.