Daglig verksamhet hos DagLIA

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

DagLIAs dagliga verksamhet finns i ett lugnt område med Svartån och hästhagen in på knutarna. När du går på daglig verksamhet hos DagLIA kan du till exempel vara med i:

  • utegruppen, där du får jobba med bland annat trädgårdsarbete, och hjälpa till att sköta fastigheter, handling och träning.
  • köksgruppen, där du lagar mat, bakar, diskar, och torkar bord och städar upp efter lunchen.
  • Innegruppen, där du gör paketeringsjobb, pysslar, arbetar med datorer, och spelar musik.

När du går på daglig verksamhet hos DagLIA kan du också arbeta på City Gross eller på Barnens Begagnade andrahandsbutik. Då är du med i en grupp från DagLIA och har en handledare med dig. Du kan få göra saker som att ställa upp och plocka bort varor, göra rent leksaker, och stå i kassan. På daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

Ansvariga för vägvalet

DagLIA AB

Daglia ingår i INDA-koncernen som ett av sju företag. Här ingår även LIA Gymnasiet (som är en anpassad gymnasieskola) samt INDA daglig verksamhet.

DagLIAs hemsida
Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.