Daglig verksamhet hos Dagteamet i Örebro

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos Dagteamet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

När du går på daglig verksamhet hos Dagteamet får du jobba med intressanta saker, lära dig nytt, och arbeta utan stress. Vi arbetar med att återbruka kläder, så att andra kan använda dem igen. Dagteamet skänker de inlämnade kläderna till behövande. Du kan till exempel:

  • sortera inlämnade kläder
  • tvätta, hänga och stryka kläder
  • vika eller hänga upp de rena kläderna

Du kan också ta det lite lugnt och spela spel och pussla eller göra olika hantverk

På daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

Ansvariga för vägvalet

Dagteamet AB

Vi är en daglig verksamhet som har en meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada. Vår verksamhetsidé bygger på  inflytande, självständighet och individuellt anpassat stöd.

Dagteamets hemsida
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.