Daglig verksamhet hos Dialog DV Boutique

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och har ett LSS beslut om daglig verksamhet kan söka till Dialog DV Boutique.

Daglig verksamhet innebär att du får något meningsfullt att göra där du arbetar med saker liknande på ett jobb. 

Hos Dialog DV Boutique får du göra ditt egna schema och bestämma vad du vill göra. Tillsammans med andra tränar du på att jobba så att du kan vara en del av en större grupp och öka ditt självbestämmande och hitta din betydelsefulla roll i närsamhället.

På daglig verksamhet hos Dialog DV Boutique kan Du till exempel lära Dig:

  • skapa hantverk och konst i olika medium och form
  • skapa digital konst och hantverk genom olika digitala verktyg och program
  • programmera genom användning av bl a plattformar som Roblox eller Minecraft

Du är också med och ordnar utställningar och försäljning av konsten gruppen har skapat.

Unikt med Dialog DV Boutique är att du även får möjlighet att lära ut det du lärt dig till andra, till exempel barn i barnomsorgen och äldre i äldreomsorgen i Örebro och Kumla.

På en daglig verksamhet får du göra och utveckla dig i det som du är intresserad av och är bra på. Under tiden för daglig verksamhet får du det stöd du bedöms behöva för att utföra din sysselsättning. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt och även uppbyggd efter det.

Eftersom du bygger upp eget arbetsschema med dina egna mål och delmål passar aktiviteterna hos Dialog DV Boutique både dig som behöver en trygg och tydlig miljö och dig som vill komma närmare arbetslivet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

Ansvariga för vägvalet

Dialog DV

Med respekt för den enskildes självbild i en given situation kan vi börja resan mot ett samhälle där "en funktionsvariation" är något var och en människa besitter och kännetecknar det unika med att vara en individ.

Dialog DVs hemsida
Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik hos Städlaget

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städlaget.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.