Daglig verksamhet hos Hantverksgruppen

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. Verksamheten ska ge dig en intressant och meningsfull dag med möjlighet att utvecklas och växa som person.

Daglig verksamhet hos Hantverksgruppen passar dig som tycker om att jobba med hantverk.

Några av arbetsuppgifterna kan vara

  • att tillverka saker
  • att renovera gamla saker
  • att måla och skapa konst.

När du kommer till Hantverksgruppen så gör en handledare en så kallad genomförandeplan tillsammans med dig.

I din genomförandeplan sätter du tillsammans med en handledare upp mål för dig.
Ni pratar om hur dina mål ska uppnås och vilket stöd du behöver. 

Genomförandeplanen följs upp regelbundet och ändras efter behov och önskemål.

Dina förmågor och antal platser hos Hantverksgruppen avgör om du kan få komma just till Hantverksgruppen eller om du kan få börja på en av kommunens andra dagliga verksamheter. Kommunen utgår ifrån dina önskemål i den mån det är möjligt.

Du behöver ha ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS från kommunen innan du kan börja hos Hantverksgruppen. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Alla har inte rätt till daglig verksamhet. Beslutet tas av kommunens biståndshandläggare.

Den lagstiftning besluten baseras på är LSS, Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Individuella behov avgör rätten till daglig verksamhet.

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.

Daglig verksamhet hos Dagteamet

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos Dagteamet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid