Daglig verksamhet på Solstickan

Finns i: Ljusnarsberg (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om daglig verksamhet i Ljusnarsbergs kommun.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. Målet är att du ska kunna utvecklas, och känna dig delaktig i samhället. Du får stöd av handledare för att kunna vara med.

I Ljusnarsberg finns daglig verksamhet på Solstickan,  i Bångbro i Kopparberg.

På Solstickan finns bland annat

  • matlagning
  • bakning
  • friskvård
  • legoarbeten, alltså att jobba på uppdrag
  • utflykter
  • sinnesrum, upplevelserum.

När du börjar på daglig verksamhet gör du en handlingsplan tillsammans med handledarna. Det är för att ta reda på vad du vill göra, och vilket stöd du behöver. Vi utgår från dina behov.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Målet med daglig verksamhet är att kunna utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Verksamheten anpassas efter deltagarens  behov.

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ansvariga för vägvalet

Ljusnarsbergs kommun

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.

Daglig verksamhet hos Dagteamet

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos Dagteamet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid