Daglig verksamhet på Återbruket Andra Chansen

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna.
Verksamheten ska ge dig en intressant och meningsfull dag med möjlighet att utvecklas och växa som person.

Daglig verksamhet på Återbruket Andra Chansen passar dig som tycker om att ta hand om gamla saker och jobba i butik. 

Här får du jobba i second hand-butiken och i caféet. 

Några av arbetsuppgifterna kan vara

  • att ta emot möbler och andra saker som folk lämnar in till oss
  • sortera, rensa och packa upp varor
  • prismärka varor
  • jobba i caféet.

När du kommer till Återbruket så gör en handledare en så kallad genomförandeplan tillsammans med dig.

I din genomförandeplan sätter du tillsammans med en handledare upp mål för dig.
Ni pratar om hur dina mål ska uppnås och vilket stöd du behöver. 

Genomförandeplanen följs upp regelbundet och ändras efter behov och önskemål.

Dina förmågor och antal platser hos Återbruket avgör om du kan få komma just till Återbruket Andra Chansen eller om du kan få börja på en av kommunens andra dagliga verksamheter. Kommunen utgår ifrån dina önskemål i den mån det är möjligt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Alla har inte rätt till daglig verksamhet. Beslutet tas av kommunens biståndshandläggare. Den lagstiftning besluten baseras på är LSS, Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Individuella behov avgör rätten till daglig verksamhet.

Ansvariga för vägvalet

Lekebergs kommun

Återbruket Andra Chansen är en second hand-butik som drivs av LSS-enheten i Lekebergs kommun tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund. I butiken säljs allt från husgeråd, möbler, till teknikartiklar och accessoarer.

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik hos Städlaget

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städlaget.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.