Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet på Biltvätt och Fixarverkstad

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna.
Verksamheten ska ge dig en intressant och meningsfull dag med möjlighet att utvecklas och växa som person.

Daglig verksamhet på Biltvätt och Fixarverkstad passar dig som tycker om att hålla på med bilar. 

  • Här  får du tvätta och städa kommunens bilar.
  • Verkstaden tillverkar och renoverar saker och kan få andra uppdrag från kommunen.
  • Fixareverkstaden arbetar också i trädgårdar och håller dem fina. 

När du kommer till hit så gör en handledare en så kallad genomförandeplan tillsammans med dig.

I din genomförandeplan sätter du tillsammans med en handledare upp mål för dig.
Ni pratar om hur dina mål ska uppnås och vilket stöd du behöver. 

Genomförandeplanen följs upp regelbundet och ändras efter behov och önskemål.

Dina förmågor och antal platser i verkstaden avgör om du kan få komma just till Biltvätt och Fixarverkstad eller om du kan få börja på en av kommunens andra dagliga verksamheter. Kommunen utgår ifrån dina önskemål i den mån det är möjligt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Alla har inte rätt till daglig verksamhet. Beslutet tas av kommunens biståndshandläggare. Den lagstiftning besluten baseras på är LSS, Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Individuella behov avgör rätten till daglig verksamhet.

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik på Bilpoolen

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna på Bilpoolen.