Daglig verksamhet på J.A’s hundgöra

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna.
Verksamheten ska ge dig en intressant och meningsfull dag med möjlighet att utvecklas och växa som person.

Daglig verksamhet på J.A’s hundgöra sker i extern regi hos ett socialt integrerat företag. 

Att jobba på hunddagiset passar dig som tycker om hundar och vill lära dig mer om hundar. 

Arbetsuppgifterna är hundskötaruppgifter. 

Det kan vara 

  • att gå promenader
  • att aktivera hundarna
  • att ge dem mat
  • att göra vissa städuppgifter.

När du kommer till oss har vi ett uppstartsmöte. Det är du, en av oss från J.A’s Hundgöra och din kontaktperson från daglig verksamhet som ses. Tillsammans gör vi en genomförandeplan.
Vi pratar om hur dina mål ska uppnås och vilket stöd du behöver. 

Vi följer upp genomförandeplanen regelbundet med din kontaktpersonen från daglig verksamhet och ändrar den efter behov och önskemål.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Alla har inte rätt till daglig verksamhet. Beslutet tas av kommunens biståndshandläggare. Den lagstiftning besluten baseras på är LSS, Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Individuella behov avgör rätten till daglig verksamhet.

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.