Få stöd för att hitta jobb med Activa

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och behöver extra stöd för att få ett jobb kan få hjälp av Activa.

Hos Activa får du först träffa en arbetskonsulent. Tillsammans hjälps ni åt att hitta det du är bra på.
Du får också hjälp att ta reda på vad du kan jobba med och hur mycket du kan klara av att jobba.

Du får hela tiden stöd av din arbetskonsulent. Även när du får jobb så kan du fortsätta få stöd ett tag till.

Det är kommunen som bestämmer om du kan få stöd via Activa.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Stiftelsen Activa

Sedan 1989 har Activa skapat möjligheter för människor med funktionsnedsättning att finna en väg framåt. Activa tillhandahåller bland annat arbetslivsinriktade insatser för personer som riskerar långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. Activas kunder är myndigheter, organisationer och företag som efterfrågar Activas tjänster.

Activa, hemsida

Stina Asp

Enhetschef Jobb
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik hos Städlaget

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städlaget.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.