#framtid

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid.

Genom #framtid kan du få stöd att hitta jobb eller studier som passar dig.

När du kommer till #framtid kan du till exempel:

 • Träffa en arbetskonsulent som tillsammans med dig pratar om vilka styrkor och mål du har samt vilket stöd du vill ha.
 • Träffa en företagskonsulent som hjälper dig att hitta en intressant praktikplats.
 • Få stöd i att hitta ett annat sätt att studera på som passar just dig! Kanske på en annan plats än skolan?

Du kan ha olika mål när du kommer till #framtid, till exempel att gå klart skolan, börja nya studier eller hitta ett intressant jobb. Tillsammans med din arbetskonsulent bestämmer du vilka mål du vill nå och vilket stöd du vill ha av arbetskonsulenten för att nå ditt mål.

Exempel på aktiviteter som projektet erbjuder:

 • Information om hur man söker jobb och vad det finns för jobb.
 • Gå på studiebesök på olika företag.
 • Se vad ett yrke går ut på genom att följa någon på deras jobb under en tid.
 • Göra praktik på en arbetsplats.
 • Delta i friskvårds- och fritidsaktiviteter.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Kräver anmälan
 • Kräver tidsbokning
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

#framtid är ett projekt som är delfinansierat av Europeiska socialfonden, ESF. Projektet ägs av Stiftelsen Actíva, som sedan 1989 har jobbat med att stötta personer mot arbete/studier. Actíva har också lång erfarenhet av att ge stöd till personer med olika funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa.

Deltagarrekryteringen sker främst genom Olaus Petri skolan City 7-9, Introduktionsprogrammet på Virginska skolan samt Ung Arena.

I projektet finns samverkan mellan Activa och:

 • Olaus Petri skolan City 7-9
 • Introduktionsprogrammet på Virginska skolan
 • Ung Arena
 • Örebro Folkhögskola
 • Fontänhuset
 • FINSAM
 • Västerporten
 • Region Örebro län
 • Bryggan
 • Försörjningsstöd
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.