Individuellt stöd för dig som lever med en psykossjukdom

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som är patient på Psykosmottagningen på Karlahuset i Örebro kan få stöd att ta steget ut i arbete eller studier. Stödet kallas för IPS, och anpassas just för dig.

IPS står för Individual Placement and Support och utgår från dina intressen, resurser och styrkor. IPS syftar till att du ska kunna hitta, få och behålla ett lönearbete.

En arbetsspecialist från Activa eller din vårdkontakt vid Psykosvården kan berätta om IPS. Tillsammans kan ni komma fram till om det är något som passar dig.

Tillsammans kartlägger du och arbetsspecialisten dina önskemål, kompetenser, intressen och ditt behov av stöd.

Sedan görs en arbetsplan i samarbete med din arbetsspecialist. Därefter söker ni efter en arbetsgivare som matchar dina önskemål och behov.

När du kommer ut på en arbetsplats så kan du få anpassningar och stöd på arbetsplatsen. Arbetsspecialisten följer upp hur det går för dig på arbetsplatsen och ser till att du får det stöd du behöver. Om du blir anställd så kan du få stöd genom IPS även då.

Under hela tiden får du IPS-stöd kan du också få stöd i dina myndighetskontakter.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Individual Placement and Support, IPS, är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering med syftet att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning att lyckas på den reguljära arbetsmarknaden.

Projektet ”IPS-integrering i vårdteam” finansieras av Europeiska Socialfonden och är ett samarbete mellan Activa, Fontänhuset och Psykosvårdens öppenvård på Karlahuset, Region Örebro län.

I vårdteamet vid Psykosvårdens öppenvård integreras arbetsspecialister som ger stöd till arbete eller studier för patienter med huvudsakligen schizofreni och psykosproblematik. Fontänhuset ger socialt stöd och efterföljandestöd till de personer som når arbete.

Forskare vid Örebro universitet kommer att knytas till projektet och främst följa patienter, men även projekt- och vårdpersonal. Syftet är att kunna visa om IPS-stödet har goda effekter när man arbetar teambaserat, med både vårdande och arbetsrehabiliterande insatser samtidigt pågående.

Projektet pågår under perioden 1 mars 2023 – 28 februari 2026.

Ansvariga för vägvalet

Activa, Fontänhuset och Psykosvårdens öppenvård på Karlahuset, Region Örebro län.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.