Krami i Örebro

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har en bakgrund av missbruk eller kriminalitet kan få stöd av Krami att hitta, få och behålla ett jobb.

Med hjälp av Krami kan du komma vidare till praktik, studier eller jobb. Målet är också att du ska hitta bra sociala sammanhang som du trivs i. Stödet på Krami utgår från dina egna mål.

På Krami deltar du individuellt men i en mindre grupp. Gruppen börjar med en vägledningskurs på tre veckor. Kursen innehåller bland annat föreläsningar, grupparbeten och sociala aktiviteter.

Efter kursen gör Krami en individuell planering tillsammans med dig för att hitta praktik, arbete eller utbildning. Du kan få stöd av Kramis personal även efter att du har fått ett jobb.

Krami har sex gruppstarter per år med högst åtta deltagare i varje grupp.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Krami

Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Krami finns på flera platser i Sverige.

Krami
Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.

Daglig verksamhet hos Dagteamet

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos Dagteamet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid