Örebro Rättighetscenter

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som känner dig orättvist behandlad eller diskriminerad kan vända dig till Örebro Rättighetscenter för råd och stöd. 

Om du känner att någon behandlat dig orättvist i kontakt med myndighet, skola eller arbetsgivare kan det vara diskriminering. Det kan också vara diskriminering om du känner dig orättvist behandlad vid köp av varor eller tjänster. 

Rättighetscenter hjälper dig förstå om du blivit diskriminerad och vad du kan göra åt saken. 

Hos Örebro Rättighetscenter kan du få

 • råd och stöd
 • information om diskriminering
 • hjälp att kontakta den person som har diskriminerat dig
 • hjälp att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen eller Skolinspektionen.

Det kostar inget att få hjälp. 

All personal har tystnadsplikt och berättar inte saker om dig för andra.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Sker online
 • Har drop-in

Övrigt

Exempel på fall där du kan vända dig till oss:

 • Du själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier (straffas på något sätt för att ha anmält diskriminering) eller kränkande behandling i skolan, eller om du har har blivit missgynnad i samband med föräldraledighet.
 • En arbetsgivare eller utbildningsanordnare (alla skolor och universitet) inte har uppfyllt sin skyldighet att utreda och genomföra åtgärder för att sätta stopp för trakasserier eller sexuella trakasserier eller använder sig av en regel som kan leda till diskriminering.
 • En arbetsgivare eller utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder exempelvis att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Om du blir diskriminerad vid myndighetskontakter, inom sjukvården, vid köp av varor och tjänster eller vid ansökan om bostad.

Ansvariga för vägvalet

Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som driver en antidiskrimineringsbyrå.

Örebro Rättighetscenters hemsida
Arbete Ekonomi Studier
Arbete Ekonomi Studier

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.