Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Språkvänner

Finns i: Linköping (Östergötland)
För dig som vill träffa en vän från en annan kultur finns mötesplatsen Språkvänner. Mötesplatsen är för dig som är ny i Sverige och för dig som har bott länge i Sverige eller är född i Sverige.

Språkvänner i Linköping matchar nyanlända och etablerade svenskar baserat på ålder, kön, intressen och bakgrund. Efter första mötet bestämmer ni tillsammans vad ni vill göra och när. 

Ni kan gå promenader, fika eller göra någonting annat som ni kommer överens om. Det viktiga är att ni umgås och har roligt tillsammans. Samtidigt lär ni känna varandras kulturer och den som behöver det kan öva på svenska språket. 

Du kan blir språkvän själv eller tillsammans med din familj.

Ni är med i Språkvänner i sex månader, men ni kan förstås fortsätta att träffas efter det om ni vill.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Språkvänner i Linköping är mötesplattformen för dig som vill träffa och lära känna en ny vän och samtidigt slå ett slag för innanförskap och integration i Linköping. 

Språkvänner i Linköping har matchat nyanlända och etablerade svenskar sedan 2015.

Det är många fler nya i Sverige som anmäler sig än vad det är etablerade. Därför är det lång kö för att få en språkvän som nyanländ.

Ansvariga för vägvalet

Röda Korset Linköpingsorten

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.