Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Nynäshamn (Stockholms län)
Du som är vuxen och vill studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan gå gymnasial vuxenutbildning på Campus Nynäshamn.

Gymnasial vuxenutbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas komvux. 

På gymnasial vuxenutbildning kan du studera för att läsa upp dina betyg från gymnasiet, bli behörig till högskola eller universitet, eller bara för att du vill.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen, och får betyg utan att behöva läsa kursen. Du kan också göra en prövning på en del av kursen, och läsa resten som vanligt.

Gymnasial vuxenutbildning är anpassad efter vad du behöver. Du kan välja kurser efter vad du behöver och du kan studera både på heltid och deltid. 

Du kan välja att gå på lektioner med lärare eller studera på distans med en lärares stöd via internet. Du kan kombinera dina studier med arbete.

Det kostar ingenting att gå en gymnasial vuxenutbildning. Men du kan behöva betala för till exempel resor till skolan. Du kan söka studiemedel genom CSN.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa en yrkesutbildning för vuxna behöver du ha klarat av kursen i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk - eller ha motsvarande kunskaper.

På vissa kurser kan du även behöva ha klarat av matematik på grundläggande nivå. Prata med en studie- och yrkesvägledare om du är osäker eller har frågor.

Du är behörig att läsa en yrkesutbildning för vuxna från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola