Kontaktperson

Finns i: Sollentuna (Stockholms län)
Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att träffa andra människor kan ansöka om att få en kontaktperson.

En kontaktperson är någon som du träffar regelbundet. Ni kan göra saker tillsammans på fritiden.

Dina behov och önskemål styr vad du och din kontaktperson gör. Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra. Ni kan till exempel prata i telefon någon gång i veckan, ta en fika, gå på bio eller göra något annat som intresserar dig. 

Kontaktpersonen är en person vars främsta uppgift är att vara en medmänniska, en kompis att umgås med, som har tid och tålamod och som går att lita på.

Det kostar inget för dig att ha en kontaktperson. Men du betalar för dig själv när ni gör saker, till exempel fikar eller går på bio.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och får inte berätta saker om dig för andra.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Det kommunala bolaget AB Solom har hand om servicen kontaktperson.

Du behöver ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för att få en kontaktperson. Stödet du kan få ser olika ut beroende på vilken av lagarna som gäller dig

Kontaktpersonens viktigaste funktion är att vara en medmänniska med uppgift att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.