Mötesplats Autism Syd

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Du som har autism kan komma till Mötesplats Autism Syd för att fika och umgås. Även anhöriga är välkomna.

Mötesplats Autism Syd har träffar en gång varje månad. Du kan komma dit en kort stund, eller hela kvällen. Du kan sitta själv eller tillsammans med andra. Du deltar utifrån dina egna önskemål. 

På träffarna kan du

  • fika
  • få information om föreningen Autism Stockholms län
  • få veta mer om stöd som finns att få från samhället och om olika fritidsaktiviteter
  • få göra enklare aktiviteter som att spela spel, rita och pyssla med mera.

Alla är välkomna på träffarna. Det finns inga åldersgränser.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har drop-in

Övrigt

Autism Stockholms län har mötesplatser även i Nacka, Täby och Jakobsberg.

Ansvariga för vägvalet

Autism Stockholms län

Autism Stockholms län är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd. Medlemmarna är personer med autism, anhöriga, yrkesverksamma och övriga intresserade. Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser.

Föreningen Autism Stockholms län
Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.