Right By Me

Finns i: Stockholms län
Du som är 14-24 år, har utländsk bakgrund, och vill öka dina chanser till jobb kan få stöd att utvecklas hos Right By Me.

På Right By Me kan du också få stöd att komma igång med träning, idrott och fysisk aktivitet. Du får då ett sammanhang, nya vänner och förebilder samtidigt som Right By Me stöttar dig i att komma ut i arbete.

Right By Me har löpande flera aktiviteter varje vecka som leds och utvecklas av ungdomar själva. Hos Right By Me kan du

  • få erfarenheter och kunskaper som gör det enklare för dig att få ett jobb
  • få stöd i att delta i fysisk aktivitet och idrott
  • få stöd i att utveckla dig själv
  • känna att du blir en del av en gemenskap.

På Instagram-kontot för Right By Me ser du vilka aktiviteter som är på gång. I inläggen står också hur du anmäler dig. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Right By Me

I samarbete med kommun, företag, föreningar och de unga själva stöttar, utbildar och stärker Right By Me unga med utländsk bakgrund i åldern 14-24 år.

Right By Me är en ideell organisation som arbetar förebyggande och långsiktigt med varje ung person. Metodiken bygger på att se individen – dennes styrkor, förutsättningar och behov.

Målet med programverksamheten är att öka ungas sysselsättningsmöjligheter, fysiska och psykiska hälsa samt kraften att driva förändring för sig själva och i samhället i stort.

Right By Me finns i Stockholm, Eskilstuna och Umeå.

Gemenskap & fritid Arbete
Gemenskap & fritid Arbete

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Bromma i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Bromma kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Stockholms stad

Du som är nyanländ i Stockholms stad kan komma till Welcome House och fråga om samhället i Sverige.

Fontänhuset Sköndal

Farsta i Stockholms stad

Du som lever med psykisk ohälsa kan få stöd av Fontänhuset Sköndal.