Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Finns i: Stockholms län
Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Tanken med Sfx är att förkorta tiden till arbete eller företagande och ta tillvara din yrkeskompetens som nyanländ.

Just nu finns kurser för yrkesområdena

 • medicinsk personal
 • programmerare
 • ingenjörer och arkitekter
 • pedagoger
 • entreprenörer
 • lastbilsförare
 • ekonomer/jurister/samhällsvetare.

Sfx-kurserna börjar från olika nivåer, beroende på hur mycket svenska du kan. Både svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk ingår i kurserna.  

På alla Sfx-utbildningar får du

 • intensiv och yrkespräglad språkundervisning
 • studiebesök
 • yrkestimmar.

Det ingår också mentorsprogram eller liknande för att du ska få en bättre överblick och kunskap om hur ditt yrkesområde fungerar i Sverige.   

På vissa Sfx-utbildningar kan du få praktik på en arbetsplats. Du kan också få möjlighet att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium. 

Det kostar ingenting att studera på Sfx. Du kan bara söka studiemedel från CSN i vissa fall när du studerar på Sfx. 

Om du får börja på Sfx avgörs av antagningskriterierna och hur många lediga platser som finns. 

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker online
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Kursplatsen på Sfx bekostas av hemkommunen. Sökande från kommuner utanför Stockholms län kan godkännas förutsatt att hemkommunen godkänner studierna. Sfx omfattar också sökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Ansvariga för vägvalet

Myndigheter i samarbete

Sfx är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storsthlm, Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola