Sysselsättningen i Spånga Tensta

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver en meningsfull sysselsättning kan få stöd av Sysselsättningen i Spånga Tensta.

När du kommer till Sysselsättning Spånga Tensta får du stöd av personalen att prova på olika aktiviteter.

Aktiviteterna kan vara både inomhus och utomhus. Du kan till exempel

 • hålla på med fysisk träning
 • arbeta med hantverk
 • testa på olika typer av sorteringsarbete
 • arbeta på kolonilott
 • göra andra aktiviteter som vi tillsammans kommer överens om.

Du kan fika tillsammans med de andra och göra utflykter för att komma ut och träffa andra människor.

Tillsammans med Sysselsättningen i Spånga Tensta bestämmer du vilka tider och dagar som passar dig.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Sysselsättningen är en liten verksamhet som ligger i trivsamma lokaler i Lunda industriområde. Hos Sysselsättning Spånga Tensta kan du utveckla kunskaper du redan har eller inspireras till nya kunskaper inom andra områden.

Vill du vidare till studier, praktik eller arbete har Sysselsättning Spånga Tensta samarbete med andra aktörer och med Praktikcentrum i Spånga.

De som arbetar på Sysselsättning Spånga Tensta har lång erfarenhet från arbete inom socialpsykiatrin.

Du har möjlighet till delaktighet och inflytande genom:

 • att tillsammans med Sysselsättningen i Spånga-Tensta görs en individuell genomförandeplan tillsammans med dig utifrån det biståndsbeslut du har. En genomförandeplan är en överenskommelse och en beskrivning av det stöd du önskar och behöver av Sysselsättning Spånga Tensta.
 • kontinuerliga uppföljningssamtal där din röst är viktig.
 • en brukarförening.
 • en brukarenkät som genomförs en gång per år, där du kan ge synpunkter och komma med förslag på hur Sysselsättningen i Spånga-Tensta kan utveckla verksamheten.
Gemenskap & fritid Vardag & boende
Gemenskap & fritid Vardag & boende

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.