Få stöd att behålla ditt boende

Finns i: Södertälje (Stockholms län)
Du som har frågor om ditt boende eller är orolig för att bli av med ditt boende är välkommen att kontakta kommunens vräkningsförebyggande team. Det spelar ingen roll om du har ett förstahandskontrakt eller hyr i andra hand. Alla är välkomna att höra av sig.

Vräkningsförebyggande teamet arbetar för att så få som möjligt ska bli av med sitt boende och tar kontakt med personer som de vet riskerar att förlora sitt boende. 

Det kan finnas flera anledningar till att du riskerar bli av med ditt boende. Det kan handla om att du inte har betalat hyran, har varit sen med betalningen många gånger, stört grannar eller misskött bostaden.

I teamet jobbar två socialsekreterare. De kan stötta dig med att försöka hitta lösningar för att du ska få behålla ditt boende. Stödet kan se olika ut från person till person, beroende på behov och möjligheter. 

Teamet kan bland annat

 • ge dig information om hyresjuridiska frågor
 • förmedla kontakt till Budget- och skuldrådgivning 
 • stötta dig i andra frågor och problem som hänger ihop med boendet och slussa dig vidare till rätt hjälp.

Du kan ha kontakt med teamet via telefon, e-post eller genom hembesök. 

Att ha kontakt med Vräkningsförebyggande teamet är frivilligt. 

Socialsekreterarna jobbar under sekretess. Det betyder att teamet inte berättar om vad ni pratar om för någon annan.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Sker online

Övrigt

Du kan tvingas att lämna din bostad om du

 • inte betalar din hyra (hyresskuld)
 • har återkommande sena hyresinbetalningar 
 • stör dina grannar (anmälan om störning)
 • missköter din lägenhet (sanitär olägenhet)
 • hyr ut din lägenhet olovligt i andrahand.
Ekonomi Vardag & boende
Ekonomi Vardag & boende

Liknande vägval

Rinkeby servicekontor

Stockholms stad

Få vägledning, hjälp och information från Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Brommaplan servicekontor

Bromma i Stockholms stad

Få vägledning, hjälp och information från Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Myndighetsgemensamt team

Södertälje

Du som behöver stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att komma framåt i livet.