Arbetsorienteringen

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och varken jobbar eller studerar kan få stöd av  Arbetsorienteringen för att hitta något meningsfullt att göra på dagarna.

När du kommer till Arbetsorienteringen får du träffa en koordinator. Tillsammans gör ni en kartläggning av dina intressen och ditt behov av stöd. Sedan får du hjälp att hitta en verksamhet som passar dig.

Alla människor har olika behov. Därför finns det många verksamheter att välja på. Det finns tre olika nivåer:

  • Aktivitetscentra: du kan få sällskap och något att syssla med.
  • Företagsgrupper: du får jobba i en grupp tillsammans med andra deltagare. Ni är på en verksamhet i kommunen, eller på ett företag.
  • Individuell placering: en arbetscoach hjälper dig till en egen plats på ett jobb. Du får en kontaktperson på jobbet. 

Du kan få gå på studiebesök för att se om platsen passar dig. Du får stöd av handledare eller arbetscoacher när du är på verksamheten.

För att få komma till Arbetsorienteringen behöver du ett beslut om daglig verksamhet eller dagverksamhet från en biståndshandläggare på Sundsvalls kommun. När du har fått ett beslut från handläggaren får du kontakt med Arbetsorienteringen. 

Det kostar inget att delta i daglig verksamhet eller dagverksamhet. Du får inte lön, men du får en habiliteringsersättning. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade):
Du som har en utvecklingsstörning, autism eller en hjärnskada som du fått i vuxen ålder kan få daglig verksamhet enligt LSS. Daglig verksamhet ska ge dig stimulans, utveckling och gemenskap.

SoL (Socialtjänstlagen):
Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa.

Ansvariga för vägvalet

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) ansvarar för socialtjänst, kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och flyktingmottagning.
Gemenskap & fritid Arbete
Gemenskap & fritid Arbete

Liknande vägval

Individstöd – hjälp i din vardag

Timrå

Du som har svårt att få din vardag att fungera kan ansöka om individstöd.

Tjejhäng 13–19 år

Sundsvall

Du som identifierar dig som tjej och vill hänga med andra tjejer kan komma på Tjejhäng hos Tjejjouren Skogsrå.

Få stöd i vardagen

Timrå

Medborgarservice kan hjälpa dig till exempel i kontakten med myndigheter och vård.