Arbetsmarknadsenheten AME-Huset

Finns i: Grästorp (Västra Götalandsregionen)
Du som bor i Grästorps kommun, har varit arbetslös en längre tid och behöver hjälp för hitta ett arbete och börja arbeta kan få stöd av Arbetsmarknadsenheten AME-huset.

När du kommer till Arbetsmarknadsenheten får du och en handläggare göra en kartläggning där ni går igenom dina tidigare erfarenheter av jobb och studier eller andra kunskaper du har. 

Sedan planerar ni tillsammans vilka aktiviteter som kan passa dig. Vi utgår från dina förutsättningar och de möjligheter till stöd som finns.

Inom Arbetsmarknadsenheten finns flera verksamheter där du kan praktisera eller arbetsträna:  

  • I köksgruppen får du vara med att baka och jobba i café.
  • I servicegruppen får du göra enklare målning, snickeri, lokalvård och trädgårdsarbete.
  • I hantverksgruppen får du sy, sticka, måla och gjuta. Det som tillverkas säljs i AME:s hantverksbutik.
  • Hos AME administration får du träna upp dina kunskaper i datorkunskap och internet. Du får också prova på olika administrativa arbetsuppgifter. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Gemenskap och skapande

Lilla Edet

För dig som vill träffa nya människor, söka jobb och skapa med textil finns Work- och makerspace.

Arbetsträning på MatRätt, Wieselgrensplatsen

Göteborg

På Räddningsmissionens butik kan du arbetsträna för att öka dina möjligheter att nå en egen försörjning.

Stationen – en väg till förändring

Trollhättan

Är du arbetslös och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv är du välkommen till Stationen.