Arbetsmarknadsenheten AME-Huset

Finns i: Grästorp (Västra Götalandsregionen)
Du som bor i Grästorps kommun, har varit arbetslös en längre tid och behöver hjälp för hitta ett arbete och börja arbeta kan få stöd av Arbetsmarknadsenheten AME-huset.

När du kommer till Arbetsmarknadsenheten får du och en handläggare göra en kartläggning där ni går igenom dina tidigare erfarenheter av jobb och studier eller andra kunskaper du har. 

Sedan planerar ni tillsammans vilka aktiviteter som kan passa dig. Vi utgår från dina förutsättningar och de möjligheter till stöd som finns.

Inom Arbetsmarknadsenheten finns flera verksamheter där du kan praktisera eller arbetsträna:  

  • I köksgruppen får du vara med att baka och jobba i café.
  • I servicegruppen får du göra enklare målning, snickeri, lokalvård och trädgårdsarbete.
  • I hantverksgruppen får du sy, sticka, måla och gjuta. Det som tillverkas säljs i AME:s hantverksbutik.
  • Hos AME administration får du träna upp dina kunskaper i datorkunskap och internet. Du får också prova på olika administrativa arbetsuppgifter. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Vänersborg

Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.