Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

I Trollhättan finns många olika dagliga verksamheter inom flera områden. Du kan själv välja en som du är intresserad av. 

Du kan vara med på till exempel rullstolsdans, utflykter eller promenader tillsammans med andra.

Om du vill göra något meningsfullt varje dag kan du till exempel 

 • jobba utomhus med fastighetsskötsel och transporter
 • tvätta bilar
 • jobba i secondhand-butiker eller
 • jobba i en postorderbutik som säljer hjälpmedel som förenklar vardagen för människor. 

När du går på daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Dagliga verksamheter inom LSS delas in i grupper för aktivitet/upplevelse och tillverkning/service.

Aktivitet och upplevelse

 • Dannebacken
 • Grundstenen
 • Hörnan

Tillverkning och service:

 • Budtjänst
 • Grävlingens biltvätt
 • Secondhandbutiken (Pingstkyrkan)
 • Gnistan Secondhand
 • VIGGEN
 • Tio A
 • Fastighetsservice
 • Grundstenen
 • Trollreda

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Vardag & boende Arbete Gemenskap & fritid
Vardag & boende Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Anhörigstöd

Trollhättan

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Boendestöd

Trollhättan

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och har svårt att klara dig i vardagen, så kan du ansöka om boendestöd.

Fixartjänst

Grästorp

Du som är 67 år eller äldre kan få hjälp med vissa hushållssysslor hos Fixartjänst i Grästorp.