Kontaktperson - stöd vid funktionsnedsättning

Finns i: Lilla Edet (Västra Götalandsregionen)
Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att träffa andra människor kan ansöka om att få en kontaktperson.

En kontaktperson är någon som du träffar regelbundet, en medmänniska som stöttar dig som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Ni kan göra saker tillsammans på fritiden. 

Dina behov och önskemål styr vad du och din kontaktperson gör. Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra. Ni kan till exempel prata i telefon någon gång i veckan, ta en fika, gå på bio eller göra något annat som intresserar dig.

Det kostar inget för dig att ha en kontaktperson. Men du betalar för dig själv när ni gör saker, till exempel går på bio.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och berättar inte saker om dig för andra. Alla kan inte få en kontaktperson, men alla får ansöka. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Sker via telefon
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Kontaktperson -  en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Kontaktpersonens viktigaste funktion är att vara en medmänniska med uppgift att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Insatsen ska inte ersätta redan förekommande aktiviteter eller gemenskap med anhöriga.

Stödet är tillgängligt för dig som har beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Stödet du kan få ser olika ut beroende på vilken av lagarna som gäller dig.

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Kontaktperson - stöd vid funktionsnedsättning

Vänersborg

Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att träffa andra människor kan ansöka om att få en kontaktperson.

Fika och öva på din svenska

Grästorp

På språkcafé i Grästorp får du träna på din svenska och fika tillsammans med andra.

Senior i VBG

Vänersborg

Är du över 60 år och bor i Vänersborg? Då kan du vara med på aktiviteter och träffa andra via Senior i VBG.