Personligt ombud i Lilla Edet

Finns i: Lilla Edet (Västra Götalandsregionen)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud hjälper dig att leva ett självständigt liv. Det betyder att du får hjälp så att du kan klara dig själv.

Det är alltid du som bestämmer. Ditt personliga ombud jobbar för dig, inte någon annan. Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med.

Saker som du kan få hjälp med:

  • Att prata med myndigheter, vården och andra som kan stödja dig.
  • Hitta vad myndigheter och organisationer kan göra för dig.
  • Se till att olika myndigheter och aktiviteter stöttar dig tillsammans.
  • Få rätt kontakt med vården.

Det är gratis att få hjälp av ett personligt ombud. Det kostar inget.

Personliga ombud har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på vad ni pratar om.

Lilla Edets kommun samarbetar med ett flertal andra kommuner i området och erbjuder personligt ombud via organisationen Personligt ombud Fyrbodal.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

Det personliga ombudets insatser riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som påtagligt försvårar din vardag.

Personliga ombuden arbetar inte med personer som är inne i ett aktivt missbruk.

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. Vi träffar dig på en plats du själv väljer. Vi har då ett första längre samtal tillsammans och efter det gör vi en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud

Efter ett avslutat uppdrag avslutas kontakten. Du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Tjänsten tillhandahålls av Fyrbodal Kommunalförbund på uppdrag av Lilla Edets kommun.

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Personligt ombud

Grästorp

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Stöd till föräldrar

Lilla Edet

Du som är förälder och född i ett annat land vara med i ett föräldraprogrammet Föräldraskap i Sverige.