Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Personligt ombud i Trollhättan

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att få den hjälp du behöver, kan ansöka om ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud kan hjälpa dig att få en bättre livskvalitet. Ombudet jobbar för dig, inte på uppdrag av någon annan. Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vilket stöd du behöver. 

Det personliga ombudet kan

  • ge råd och stöd
  • hjälpa till att fylla i blanketter och ansökningar
  • ge stöd i kontakten med olika myndigheter
  • se till att du får det stöd och den service du behöver och har rätt till
  • samordna den vård och de insatser som finns omkring dig.

Det kostar inget att få stöd av ett personligt ombud.  Du får stödet under en bestämd tid. Du kan söka hjälp av ett personligt ombud flera gånger. 

Personliga ombud har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på vad ni pratar om.

Ni kan ha samtal och möten både fysiskt, via telefon eller digitalt via Teams.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det personliga ombudets insatser riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som påtagligt försvårar din vardag.

Personliga ombuden arbetar inte med personer som är inne i ett aktivt missbruk.

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. Vi träffar dig på en plats du själv väljer. Vi har då ett första längre samtal tillsammans och efter det gör vi en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud

Efter ett avslutat uppdrag avslutas kontakten. Du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

I Fyrbodal finns en gemensam verksamhet för personligt ombud där 13 av Fyrbodals kommuner och Lilla Edet ingått ett samarbete. Besök gärna verksamhetens egna hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Anhörigstöd

Trollhättan

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Daglig verksamhet

Trollhättan

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Boendestöd

Trollhättan

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och har svårt att klara dig i vardagen, så kan du ansöka om boendestöd.