Personligt ombud i Vänersborg

Finns i: Vänersborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att få den hjälp du behöver, kan ansöka om ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud kan hjälpa dig att få en bättre livskvalitet. Ombudet jobbar för dig, inte på uppdrag av någon annan. Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vilket stöd du behöver. 

Det personliga ombudet kan

  • ge råd och stöd
  • hjälpa till att fylla i blanketter och ansökningar
  • ge stöd i kontakten med olika myndigheter
  • se till att du får det stöd och den service du behöver och har rätt till
  • samordna den vård och de insatser som finns omkring dig.

Det kostar inget att få stöd av ett personligt ombud.  Du får stödet under en bestämd tid. Du kan söka hjälp av ett personligt ombud flera gånger. 

Personliga ombud har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på vad ni pratar om.

Ni kan ha samtal och möten både fysiskt, via telefon eller digitalt via Teams.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det personliga ombudets insatser riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som påtagligt försvårar din vardag.

Personliga ombuden arbetar inte med personer som är inne i ett aktivt missbruk.

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. Vi träffar dig på en plats du själv väljer. Vi har då ett första längre samtal tillsammans och efter det gör vi en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud

Efter ett avslutat uppdrag avslutas kontakten. Du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

I Fyrbodal finns en gemensam verksamhet för personligt ombud där 13 av Fyrbodals kommuner och Lilla Edet ingått ett samarbete. Besök gärna verksamhetens egna hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Personligt ombud

Grästorp

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Stöd till föräldrar

Lilla Edet

Du som är förälder och född i ett annat land vara med i ett föräldraprogrammet Föräldraskap i Sverige.