Senior i VBG

Finns i: Vänersborg (Västra Götalandsregionen)
Vill du som är senior ta del av nyttig information, roliga aktiviteter och social gemenskap? Då finns Senior i VBG för dig.

Genom Senior i VBG kan du vara med på många aktiviteter för att leva ett socialt, aktivt och självständigt liv. 

Till exempel kan du

  • besöka en eller flera av våra träffpunkter
  • lyssna på föreläsningar om angelägna ämnen
  • delta vid olika aktiviteter som anordnas av Senior i VBG
  • göra insatser som frivillig och bidra till ett meningsfullt och aktivt liv för en medmänniska.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Senior i VBG är en del i Vänersborgs kommuns arbete med att uppmärksamma och skapa hälsofrämjande insatser för dig som är senior.

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Mötesplats Lunchrummet

Göteborg

På Mötesplats Lunchrummet kan du som är 16-25 år träffa andra och få hjälp med frågor kring kring jobb och studier.

Gemenskap och skapande

Lilla Edet

För dig som vill träffa nya människor, söka jobb och skapa med textil finns Work- och makerspace.

Kontaktperson - stöd vid funktionsnedsättning

Vänersborg

Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att träffa andra människor kan ansöka om att få en kontaktperson.