ABC Barn - stöd för föräldrar

Finns i: Söderhamn (Gävleborg)
Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

ABC Barn är för alla föräldrar som vill utvecklas i sitt föräldraskap. Du behöver alltså inte ha några särskilda problem för att vara med.

ABC Barn består av fyra träffar. Varje träff är två och en halv timme. Alla träffar innehåller föreläsningar, filmer och diskussioner. Mellan träffarna får du uppgifter att arbeta med hemma, tillsammans med ditt barn. 

Det brukar vara bra om båda föräldrarna eller förälder och bonusförälder är med. Även annan viktig person som till exempel morföräldrar och farföräldrar kan vara med i gruppen.

Det kostar inget att vara med i ABC Barn.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.

Familjerådgivning i Söderhamn

Söderhamn

Du som vill ha stöd i relationen till din partner eller annan närstående kan få hjälp av familjerådgivningen i Söderhamn.