Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Vägval inom Familj & relationer

155 vägval inom Familj & relationer

Trygga föräldrar

Örebro

Du som oroar dig för din tonåring kan gå kursen Trygga föräldrar. Kursen är för dig med utländsk bakgrund.

Kontaktperson

Ljusnarsberg

Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att träffa andra människor kan ansöka om att få en kontaktperson.

Få stöd som anhörig

Botkyrka

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som lever med missbruk eller psykisk ohälsa.

Tolk med omsorg

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms Stad

Få hjälp med översättning av myndighetsbrev och stöd i kontakten med myndigheter.

Familjerådgivning

Göteborg

Om ni som par behöver stöd och hjälp kan ni kontakta familjerådgivningen i Göteborgs stad.

Barn i föräldrars fokus

Göteborg

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus.

Våld i nära relationer

Eksjö

Du som är vuxen och har utsatts för våld i nära relationer kan få råd och stöd från kommunen.

Ung livsstil - förälder

Online

Du som är förälder och har funderingar kring ditt barns livsstil kan lära dig mer på hemsidan Ung livsstil.

Studiecirkel om ensamhet

Örebro

Du som vill hitta en väg ut ur ensamhet kan delta i studiecirkeln Ensamhet, självförtroende och kommunikation.

Brottsofferjouren

Södertälje

Stöd, vägledning och information till brottsoffer. För dig som är vittne, har blivit utsatt för brott eller är anhörig till gärningsperson eller den drabbade.

Autism Distrikt Göteborg

Göteborg

Du som har autism, eller är anhörig till någon med autism, kan hitta stöd hos Autism Distrikt Göteborg.

Kvinnojouren Annfrid

Södertälje

Stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Jouren ger även stöd till dig som träffar utsatta i ditt arbete.

Sandvikens familjecenter

Sandviken

Sandvikens familjecenter kan stötta dig som är förälder. Även dina barn kan få stöd.

Råd och stöd till familjer

Södertälje

Familjer med barn och ungdomar i Södertälje kan få råd och stöd av Nyckeln.

Få stöd som anhörig

Salem

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Somaya stödjour

Online & via telefon

Kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld, hot eller förtryck kan få stöd. 

Familjerådgivning

Ockelbo

Du som har problem i relationen med din partner, eller problem inom familjen, kan få hjälp av Familjerådgivningen.

Kvinnohuset Örebro

Örebro

Du som är kvinna och har blivit utsatt för våld kan få stödsamtal av Kvinnohuset Örebro.

Respons alkoholrådgivning

Göteborg

Om du dricker för mycket alkohol eller har någon anhörig med alkoholproblem kan du få stöd hos Respons alkoholrådgivning.

Ungdomsenhetens föräldratelefon

Via telefon (Göteborg)

Ungdomsenhetens föräldratelefon hjälper dig som är orolig för din tonåring eller någon annan ung person i din närhet.

Stödcentrum för brottsutsatta

Göteborg

Om du varit utsatt för ett brott kan du få stöd. Stödet finns även för dig som är anhörig eller vittne.

MiniMaria

Södertälje

Samtal, stöd och behandling för dig som är ung och har funderingar eller problem kring alkohol och droger.

Familjekompis

Örebro

Om ni som familj vill träffa en familj från en annan kultur kan ni anmäla er till Familjekompis.

Få stöd som anhörig

Gävle

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som har svårt att klara av vardagen.

Få stöd som anhörig

Vetlanda

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Nätverkslaget

Norrköping

Få stöd att komma vidare när ni fastnat i svåra och viktiga diskussioner. För både privatpersoner och tjänstemän.

Sociala insatsgrupper

Flera stadsdelar i Stockholms Stad

Du som vill lämna en kriminell livsstil kan få stöd från kommunen gällande allt från arbete och studier till hälsa och sociala nätverk.

Barn- och ungdomsentrén

Västernorrland

Om du är barn eller förälder till barn som mår dåligt, kan du få hjälp av Barn- och ungdomsentrén.

Få stöd som anhörig

Nässjö

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Anhörig Göteborg

Göteborg

Om du stödjer en närstående kan du själv få stöd av föreningen Anhörig Göteborg.

Få stöd som anhörig

Ovanåker

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Tranås

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Sävsjö

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Hudiksvall

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Ockelbo

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Lekeberg

Stöd för dig som som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Föräldrawebben

Online (Ovanåker)

Du som är förälder till en tonåring och vill stärka er relation kan vara med i programmet Föräldrawebben.

Få stöd som anhörig

Tingsryd

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte mår bra kan få hjälp av anhörigstöd.

Få stöd som anhörig

Hofors

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte mår bra kan få hjälp av anhörigstöd.

Våld i nära relationer

Huddinge

Du som utsetts för våld, kränkningar, hot och trakasserier eller hedersrelaterat våld och förtryck kan få hjälp och stöd från kommunen.

Anhörigutbildning

Flera kommuner i Örebro län

Du som är anhörig till en person med psykisk ohälsa kan delta i utbildningen ”Var varsam mot dig själv”.

Få stöd som anhörig

Ljusdal

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte mår bra kan få hjälp av Anhörigstöd.

Kvinnojouren Blåklockan

Gävle

Du som är kvinna och har blivit utsatt för någon form av våld kan få hjälp av Kvinnojouren Blåklockan.

Förälder i nytt land

Göteborg

Om du vill träffa andra föräldrar och prata om hur det är att vara förälder kan du gå kursen Förälder i nytt land. Kursen finns på flera olika språk.

ABC föräldraträffar

Göteborg

På ABC föräldraträffar får du träffa andra föräldrar och lära dig hur du får vardagen med barn att fungera bättre.

Killgrupp hos Attention Stockholm

Flera kommuner i Stockholm

Du som är kille och har NPF kan få prata med andra killar i liknande situation hos Attention Stockholm.

Kvinnojouren i Sundsvall

Online & via telefon (Sundsvall)

Du som är kvinna och har blivit utsatt för våld kan få hjälp av Kvinnojouren.

Rise - stödlinje och stödportal

Online & via telefon

För dig som varit utsatt för sexuella övergrepp som barn finns stöd att få från Rise.

Tjejjouren Skogsrå - stödchatt

Online (Sundsvall)

Du som känner dig som en tjej och behöver någon att prata med kan få stöd av Tjejjouren Skogsrå.

För unga som upplevt sex mot ersättning

Online

Du upp till 25 år med erfarenhet av sex mot ersättning, sugardating med mera kan få hjälp av Ellencentret.

Mot våld i unga relationer

Online

Du som är upp till 20 år och har erfarenhet av våld i en partnerrelation kan få stöd av Ungarelationer.se.

Stöd mot våldsamt beteende

Via telefon

Du som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende kan få stöd av Välj att sluta.

Tilia - stöd online för unga

Online

Du som är ung eller ung vuxen och behöver någon att prata med om hur du mår kan kontakta Tilia.

Självmordslinjen

Online & via telefon

Du som har tankar om att inte orka leva eller är orolig för någon annan kan få hjälp av Självmordslinjen.

Jourmail - stöd vid själskadebeteende

Online

Du som vill prata om ätstörningar eller självskadebeteende kan mejla med SHEDO.

Kärleken är fri - Mot hedersrelaterat våld och förtryck

Online

Du som har frågor om eller behöver stöd mot hedersrelaterat våld och förtryck kan få hjälp av Kärleken är fri.

Stöd för anhöriga

Flera kommuner i Örebro län

Få stöd i din roll som anhörig till någon med ett beroende.

Kvinnofridslinjen - stöd mot våld i nära relationer

Via telefon

Du som är kvinna kan ringa och prata om våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

Övriga kategorier

Tillbaka till alla vägval