Passus - Fryshuset

Finns i: Hela Sverige
Du som vill lämna ett kriminellt gäng eller nätverk kan få stöd av Passus.

Passus hjälper dig att lämna kriminaliteten för att bygga ett nytt socialt liv och bli delaktig i samhället.

Passus ger dig stöd både under inlåsning och i frihet. Målet är att du ska få stöd att göra de förändringar av beteende, attityder och livsstil som behövs för att lära dig leva ett liv utan kriminalitet.

Passus ger även stöd till dina anhöriga genom till exempel möten och samtal.

Du får genomgå ett 18-månadersprogram som anpassas efter dina förutsättningar och behov. 

Efter programmet får du träffa personal från Passus för att följa upp hur det går för dig. Detta för att du ska få stöd i en fortsatt positiv utveckling och för att förhindra återfall. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

För att du ska kunna genomgå 18-månadersprogrammet behöver socialtjänst alternativt polis fatta beslut om insatsen. Efter det upprättas en personlig genomförandeplan som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet och kommer att följa som en röd tråd genom hela processen.

Passus är ett nationellt program som stödjer avhopp från kriminella gäng och nätverk och är ett av de få mer omfattande stödprogrammen för avhoppare som existerar i Sverige.

Ansvariga för vägvalet

Fryshuset

Fryshuset
Vardag & boende Familj & relationer
Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Du som är kvinna och döv, hörselskadad eller dövblind kan få stöd av den nationella kvinnojouren NKJT.

Förebildscoach för dig med ryggmärgsskada

Du som drabbats av en ryggmärgsskada kan få stöd av en förebildscoach för att hitta din väg framåt.