Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Förebildscoach för dig med ryggmärgsskada

Finns i: Hela Sverige
Du som drabbats av en ryggmärgsskada kan få stöd av en förebildscoach för att hitta din väg framåt. 

Finns det något i ditt liv som tar mycket energi eller något som du vill förändra? När det rör ihop sig kan en väg framåt vara att vända sig till en förebildscoach. Dina funderingar kan gälla praktiska eller fysiska förhållanden i din omgivning, i relationer eller helt enkelt i ditt eget förhållningssätt.

Den gemensamma nämnaren är att både du och din förebildscoach lever med en ryggmärgsskada, vilket ger förebildscoachen en unik insikt i hur det kan påverka situationen.

Bra att veta:

  • En förebildscoach är utbildad i att stödja andra personer.
  • Du och förebildscoachen bestämmer tillsammans hur ofta ni ska ses.
  • Det är du som bestämmer vad ni ska prata om.
  • Ni träffas fysiskt, digitalt eller via telefon.

Förebildscoacherna finns i hela Sverige. De har utbildning och stöd från Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering. 

Förebildscoacherna jobbar ideellt. 

Det kostar inget att träffa en förebildscoach.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Vem som helst som lever med en ryggmärgsskada kan anmäla intresse för att träffa en förebildscoach. Det kan till exempel vara efter avslutad rehabilitering, när man går från att vara patient till att vara en individ med eget ansvar över sin livssituation. Eller vid andra förändringar i livet; allt från mentala livskriser till ett nytt jobb eller en önskan om att göra en livsstilsförändring.

Oavsett situation kan det av stor betydelse att få träffa en förebild som både är utbildad i ett coachande förhållningssätt och dessutom har egen erfarenhet av att leva med en ryggmärgsskada.

Förebildscoachens uppdrag startar efter hemkomsten. Om en person med nyförvärvad ryggmärgsskada vill ha stöd av en förebild redan på sjukhuset finns RG:s uppsökande verksamhet som erbjuder just detta.
Läs mer på RG Aktiv Rehabiliterings hemsida:
Uppsökande verksamhet

Ansvariga för vägvalet

RG Aktiv Rehabilitering, Personskadeförbundet RTP, Ryggmärgsskadecentrum

Liknande vägval

Ung livsstil - förälder

Online

Du som är förälder och har funderingar kring ditt barns livsstil kan lära dig mer på hemsidan Ung livsstil.