Novahusets chatt

Finns i: Hela Sverige
Du som har utsatts för sexuellt våld antingen fysiskt eller på internet, kan chatta med Novahusets stödchatt. Chatten finns för alla över 10 år, oavsett könsidentitet.

Novahusets chatt är en anonym stödchatt för personer som utsatts för sexuellt våld, antingen fysiskt eller på internet.

Inget är för stort eller för litet och du kan prata om det du vill i Novahusets chatt. I chatten sitter Novahusets volontärer som har god kunskap om sexuellt våld och lagstiftning. De finns för att lyssna och stötta dig.

Oavsett om något som inte har känts bra har hänt fysiskt eller på internet kan du vända dig till Novahuset för att få prata om det du varit med om och för att ställa frågor. Chatten finns även för dig som har någon i din närhet som blivit utsatt.

I allt Novahusets stöd kan du vara anonym. När du loggar in i chatten behöver du inte uppge någon information om dig själv om du inte vill det.

Novahuset erbjuder även mailstöd där du och en volontär mailar återkommande. Du får svar två gånger i veckan och du avgör själv hur länge du vill ha kvar kontakten.

Allt Novahusets stöd är kostnadsfritt.

Det här vägvalet

  • Sker online

Övrigt

Novahusets chatt är även till för anhöriga och föräldrar som är oroliga för sina barn.

Ansvariga för vägvalet

Novahuset

Novahuset är en politiskt och religiöst obunden förening med visionen ett samhälle fritt från sexuellt våld. Vi tror på människans rätt till sin egen kropp och rätten till ett liv utan sexuellt våld, oavsett vem du är.

Novahusets hemsida
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Tantjouren

Online & via telefon

Du som är äldre kvinna och behöver hjälp eller skydd mot våld i nära relation, kan prata med Tantjouren.

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.