Kvinnojouren Online

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Kvinnojouren Online finns för dig som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation. Även du som vill hjälpa någon som är utsatt kan få hjälp.

Hos Kvinnojouren Online kan du utan kostnad få hjälp på flera sätt

  • Du kan skriva och få svar via mejl. 
  • Du kan skriva i en chatt och få svar direkt.
  • Du kan få juridisk rådgivning av advokat.
  • Du kan ställa frågor och få svar av psykolog.

På hemsidan hittar du information som på olika sätt kan vara till hjälp för dig.

För dig som bor i Göteborg finns möjlighet att besöka Kvinnojouren Online på plats.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Har drop-in

Övrigt

Våld i en relation är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt från subtila handlingar till grova brott. Allt från att bli förlöjligad och hånad till att utsättas för våld eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. På senare år har även materiellt, ekonomiskt och juridiskt våld uppmärksammats allt mer. Och att utsattheten kan pågå även efter separationen, så kallat eftervåld.

Ansvariga för vägvalet

Kvinnojouren Online

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.

Nätvandrarchatten

Online

Du som är ung och vill prata med en trygg vuxen anonymt kan komma till Nätvandrarchatten.