Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Vägval inom Hälsa

236 vägval inom Hälsa

Personligt ombud

Nora

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp att få det stöd du behöver.

Få stöd som anhörig

Botkyrka

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som lever med missbruk eller psykisk ohälsa.

Tolk med omsorg

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms Stad

Få hjälp med översättning av myndighetsbrev och stöd i kontakten med myndigheter.

Drömgården

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms Stad

Få hjälp med läxorna eller kom och häng med kompisarna på Drömgården.

Mikamottagningen

Göteborg

Du som har fått ersättning för sex eller skadar dig med sex kan få hjälp på Mikamottagningen.

Våld i nära relationer

Eksjö

Du som är vuxen och har utsatts för våld i nära relationer kan få råd och stöd från kommunen.

Få stöd i vardagen

Eksjö

Om du har svårt att få vardagen att fungera kan du få stöd för att öka din självständighet och förbättra din psykiska hälsa.

Ung livsstil - förälder

Online

Du som är förälder och har funderingar kring ditt barns livsstil kan lära dig mer på hemsidan Ung livsstil.

Stöd vid alkohol- och drogproblem

Göteborg

Du som använder droger eller alkohol och har funderat på att sluta kan få stöd av Behandlingsgruppen för drogproblem. Även du som är anhörig kan få hjälp.

Mini-Maria Nordost

Göteborg

Mini-Maria är för dig som är ung och har frågor om alkohol och droger. Även föräldrar och anhöriga är välkomna.

Mini-Maria Hisingen

Göteborg

Mini-Maria är för dig som är ung och har frågor om alkohol och droger. Även föräldrar och anhöriga är välkomna.

Mini-Maria Centrum/Väster

Göteborg

Mini-Maria är för dig som är ung och har frågor om alkohol och droger. Även föräldrar och anhöriga är välkomna.

Studiecirkel om ensamhet

Örebro

Du som vill hitta en väg ut ur ensamhet kan delta i studiecirkeln Ensamhet, självförtroende och kommunikation.

Studiecirkel om hjärntrötthet

Örebro

Gruppträffar för dig som är hjärntrött och vill lära dig att få vardagen att fungera så bra som möjligt.

Brottsofferjouren

Södertälje

Stöd, vägledning och information till brottsoffer. För dig som är vittne, har blivit utsatt för brott eller är anhörig till gärningsperson eller den drabbade.

Autism Distrikt Göteborg

Göteborg

Du som har autism, eller är anhörig till någon med autism, kan hitta stöd hos Autism Distrikt Göteborg.

Kvinnojouren Annfrid

Södertälje

Stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Jouren ger även stöd till dig som träffar utsatta i ditt arbete.

Råd och stöd till familjer

Södertälje

Familjer med barn och ungdomar i Södertälje kan få råd och stöd av Nyckeln.

Få stöd som anhörig

Salem

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Boendestöd

Valdemarsvik

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Hälsoteket i Väster

Göteborg

Du som vill förbättra din hälsa kan vara med på aktiviteter på Hälsoteket i Väster.

Hälsoteket i Angered

Angered i Göteborg

Du som bor i Angered och vill förbättra din hälsa kan vara med på aktiviteter på Hälsoteket.

Hälsolots Centrum

Göteborg

Du som vill lära dig mer om din hälsa och komma igång med något du mår bra av kan hitta aktiviteter hos Hälsolots Centrum.

Somaya stödjour

Online & via telefon

Kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld, hot eller förtryck kan få stöd. 

Plattform Valdemarsvik

Valdemarsvik

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Valdemarsvik.

Plattform Finspång

Finspång

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Finspång.

Plattform Norrköping

Norrköping

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Norrköping.

Plattform Söderköping

Söderköping

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Söderköping.

Kvinnohuset Örebro

Örebro

Du som är kvinna och har blivit utsatt för våld kan få stödsamtal av Kvinnohuset Örebro.

Projekt Norma, kreativ verkstad

Göteborg

Du som är 18-25 år och kvinna eller transperson med psykisk ohälsa är välkommen till den kreativa verkstaden Norma i Göteborg.

Respons alkoholrådgivning

Göteborg

Om du dricker för mycket alkohol eller har någon anhörig med alkoholproblem kan du få stöd hos Respons alkoholrådgivning.

Spelberoendeteamet Göteborg

Göteborg

Du som har problem med spel om pengar kan få rådgivning och behandling hos Spelberoendeteamet. Även anhöriga är välkomna att ta kontakt.

Stödcentrum för brottsutsatta

Göteborg

Om du varit utsatt för ett brott kan du få stöd. Stödet finns även för dig som är anhörig eller vittne.

MiniMaria

Södertälje

Samtal, stöd och behandling för dig som är ung och har funderingar eller problem kring alkohol och droger.

Få stöd till en bättre hälsa

Ljusdal

Du som vill förändra dina levnadsvanor för att få en bättre hälsa kan få hjälp av Livsstilscentrum.

Få stöd att ändra livsstil

Online (Västra Götalandsregionen)

Du som vill få hjälp att förändra dina levnadsvanor kan boka ett videomöte med en hälsocoach.

Stöd för unga vuxna

Göteborg

Du som är 18–29 år, arbetslös och mår psykiskt dåligt kan få hjälp av Columbus.

Röda Korsets Behandlingscenter

Stockholms Stad

Behandling och stöd för dig som bär på trauman från krig, tortyr, fängelse eller svåra flyktupplevelser.

Aktivt liv för ryggmärgsskadade

Du som har en ryggmärgsskada kan få stöd till ett aktivt liv och lära dig hur du tar dig fram lättare i din vardag. 

Friskvårdsklubben

Göteborg

Du som har eller har haft psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom är välkommen till Friskvårdsklubben.

Få stöd som anhörig

Gävle

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som har svårt att klara av vardagen.

Rehabvägledare

Grästorp

Du som är eller har varit sjukskriven kan få hjälp av en rehabvägledare för att ta dig vidare mot arbete eller studier.

Boendestöd

Göteborg

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Mötesledare vid SIP

Valdemarsvik

Du som behöver en SIP (samordnad individuell plan) kan få hjälp av en mötesledare genom Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Mötesledare vid SIP

Finspång

Du som behöver en SIP (samordnad individuell plan) kan få hjälp av en mötesledare genom Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Boendestöd

Sävsjö

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Mötesledare vid SIP

Norrköping

Du som behöver en SIP (samordnad individuell plan) kan få hjälp av en mötesledare genom Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Få stöd som anhörig

Vetlanda

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Nätverkslaget

Norrköping

Få stöd att komma vidare när ni fastnat i svåra och viktiga diskussioner. För både privatpersoner och tjänstemän.

Boendestöd

Norrköping

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Hälsocenter

Eksjö

Du som behöver stöd för att förbättra dina levnadsvanor kan få hjälp på Hälsocenter.

Hälsocenter

Aneby

Du som behöver stöd för att förbättra dina levnadsvanor kan få hjälp på Hälsocenter.

Sociala insatsgrupper

Flera stadsdelar i Stockholms Stad

Du som vill lämna en kriminell livsstil kan få stöd från kommunen gällande allt från arbete och studier till hälsa och sociala nätverk.

Mitt val

Växjö

Få extra stöd för att klara av att delta i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För dig som är sjukskriven.

Mitt val

Ljungby

Få extra stöd för att klara av att delta i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För dig som är sjukskriven.

MiniMaria

Salem

Vård, stöd och behandling för dig som är ung och i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol eller narkotika.

Barn- och ungdomsentrén

Västernorrland

Om du är barn eller förälder till barn som mår dåligt, kan du få hjälp av Barn- och ungdomsentrén.

Få stöd som anhörig

Nässjö

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Jobbhuset

Sävsjö

Du som behöver stöd för att komma igång med jobb eller studier kan få hjälp på Jobbhuset.

Boendestöd

Vetlanda

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Boendestöd

Eksjö

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Anhörig Göteborg

Göteborg

Om du stödjer en närstående kan du själv få stöd av föreningen Anhörig Göteborg.

Få stöd i grön miljö

Hofors

Om du har genomgått ett behandlingsprogram mot beroende kan du få fortsatt stöd hos Steget efter.

Få stöd i grön miljö

Hofors

Du som har psykisk ohälsa och behöver stöd för att komma närmare jobb eller studier kan vara med i Gröna steget.

Få stöd som anhörig

Ovanåker

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Tranås

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Sävsjö

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Hudiksvall

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Ockelbo

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Lekeberg

Stöd för dig som som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.

Få stöd som anhörig

Tingsryd

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte mår bra kan få hjälp av anhörigstöd.

Få stöd som anhörig

Hofors

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte mår bra kan få hjälp av anhörigstöd.

Aktivitetshuset Nygatan 26

Gävle

Du som har en psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan vara med och göra saker på Aktivitetshuset Nygatan 26.

Boendestöd

Gävle

En boendestödjare kan hjälpa dig att få ordning på vardagen. Du får stödet hemma hos dig.

Våld i nära relationer

Huddinge

Du som utsetts för våld, kränkningar, hot och trakasserier eller hedersrelaterat våld och förtryck kan få hjälp och stöd från kommunen.

Aktivitetshus Hisingen

Göteborg

Du som har psykisk ohälsa är välkommen till Aktivitetshus Hisingen. Här kan du få stöd och vägledning, umgås med andra, gå kurser med mera.

Finsam Unga Vuxna

Göteborg

Du som är 16-29 år och har en psykisk ohälsa som gör att du inte jobbar eller studerar kan få stöd av Finsam Unga Vuxna.

Finsam Vuxna

Göteborg

Du som är bor i Göteborg och behöver hjälp för att komma igång med att jobba eller studera kan få stöd av Finsam Vuxna.

Hälsoutvecklare

Göteborg

En hälsoutvecklare kan hjälpa dig att må bättre för att öka möjligheterna att jobba.

Individsamverkansteamet

Göteborg

Du som behöver stöd från flera myndigheter och från vården för att öka din chanser till jobb eller studier kan få hjälp av Individsamverkansteamet.

Landa

Göteborg

Du som är född i ett annat land kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier genom projektet Landa.

Move on

Göteborg

Du som har en anställning men är sjukskriven kan få stöd för att komma tillbaka till arbete eller studier i projektet Move on.

Anhörigutbildning

Flera kommuner i Örebro län

Du som är anhörig till en person med psykisk ohälsa kan delta i utbildningen ”Var varsam mot dig själv”.

Träffpunkten Nygatan 26

Gävle

Om du mår dåligt eller har en psykisk funktionsnedsättning kan du komma till Träffpunkten Nygatan 26 och umgås och göra saker tillsammans med andra.

Aktivitetshus Väster

Göteborg

Du som har psykisk ohälsa är välkommen till Aktivitetshus Väster. Här kan du få stöd och vägledning, umgås med andra, gå kurser med mera.

Aktivitetshus Nordost Sekelhuset

Göteborg

Du som har psykisk ohälsa är välkommen till Aktivitetshus Nordost Sekelhuset. Här kan du få stöd och vägledning, umgås med andra, gå kurser med mera.

Aktivitetshus Nordost Angered

Göteborg

Du som har psykisk ohälsa är välkommen till Aktivitetshus Nordost Angered. Här kan du få stöd och vägledning, umgås med andra, gå kurser med mera.

Aktivitetshus Centrum

Göteborg

Du som har psykisk ohälsa är välkommen till Aktivitetshus Centrum i Göteborg. Här kan du få stöd och vägledning, umgås med andra, gå kurser med mera.

Arbetsträning och praktik

Hudiksvall

Du som varit arbetslös eller sjukskriven länge kan få göra praktik eller arbetsträna på Kooperativet Kraftkällan.

Få stöd som anhörig

Ljusdal

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte mår bra kan få hjälp av Anhörigstöd.

Kvinnojouren Blåklockan

Gävle

Du som är kvinna och har blivit utsatt för någon form av våld kan få hjälp av Kvinnojouren Blåklockan.

KBT på nätet

Online (Flera kommuner i Örebro län)

Du som har problem med exempelvis ångest, depression eller sömn kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.

Ria dagcenter

Flera kommuner i Östergötland

Är du just nu i en socialt utsatt situation i livet? Då kan du vända dig till oss på Ria.

Stöd för bättre hälsa

Göteborg

Stärk din hälsa och öka dina möjligheter att kunna jobba eller studera.

Kvinnojouren i Sundsvall

Online & via telefon (Sundsvall)

Du som är kvinna och har blivit utsatt för våld kan få hjälp av Kvinnojouren.

Arbetsträning hos Yalla Rinkeby

Stockholms Stad

Du som är utrikesfödd kvinna är välkommen till vårt kök för att arbetsträna.

Rise - stödlinje och stödportal

Online & via telefon

För dig som varit utsatt för sexuella övergrepp som barn finns stöd att få från Rise.

Arenasamverkan - en väg till jobb

Mullsjö

Du som har stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att planera för din väg in i arbetslivet. 

Arenasamverkan - en väg till jobb

Jönköping

Du som har stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att planera för din väg in i arbetslivet. 

Arenasamverkan - en väg till jobb

Värnamo

Du som har stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att planera för din väg in i arbetslivet. 

Arenasamverkan - en väg till jobb

Vaggeryd

Du som har stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att planera för din väg in i arbetslivet. 

Arenasamverkan - en väg till jobb

Gislaved

Du som har stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att planera för din väg in i arbetslivet. 

Arenasamverkan - en väg till jobb

Gnosjö

Du som har stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att planera för din väg in i arbetslivet. 

Arenasamverkan - en väg till jobb

Habo

Du som har stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp att planera för din väg in i arbetslivet. 

För unga som upplevt sex mot ersättning

Online

Du upp till 25 år med erfarenhet av sex mot ersättning, sugardating med mera kan få hjälp av Ellencentret.

Stödlistan - psykisk hälsa i kristid

Online

Du som mår dåligt eller känner dig oroad kan få tips och råd om hur du kan må bättre via Stödlistan.

Tilia - stöd online för unga

Online

Du som är ung eller ung vuxen och behöver någon att prata med om hur du mår kan kontakta Tilia.

Självmordslinjen

Online & via telefon

Du som har tankar om att inte orka leva eller är orolig för någon annan kan få hjälp av Självmordslinjen.

Jourmail - stöd vid själskadebeteende

Online

Du som vill prata om ätstörningar eller självskadebeteende kan mejla med SHEDO.

Kärleken är fri - Mot hedersrelaterat våld och förtryck

Online

Du som har frågor om eller behöver stöd mot hedersrelaterat våld och förtryck kan få hjälp av Kärleken är fri.

KBT på nätet för unga - Östergötland

Online (Flera kommuner i Östergötland)

Du som är 13-18 år och har problem med ångest eller oro kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.

KBT på nätet - Östergötland

Online (Östergötland)

Du som har problem med exempelvis ångest, depression eller sömn kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet.

KBT på nätet - Hela Sverige

Online

Du som har problem med exempelvis ångest, depression eller sömn kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.

KBT på nätet - Jönköpings län

Online (Jönköpings län)

Du som har problem med exempelvis ångest, depression eller sömn kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet.

KBT på nätet - Kronoberg

Online (Kronoberg)

Du som har problem med exempelvis ångest, depression eller sömn kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet.

Arbetsliv och hälsa

Göteborg

Om du har försörjningsstöd och vill komma igång med jobb eller studier kan du få hjälp på Arbetsliv och hälsa, Göteborg Nordost.

Grön rehab

Flera kommuner i Östergötland

Hitta din styrkor och skapa vardagsrutiner på Alboga stall. En mjukstart för dig som vill komma närmare arbete eller studier.

KBT på nätet - Gävleborg

Online (Gävleborg)

Du som har problem med exempelvis ångest, depression eller sömn kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet.

Stöd för anhöriga

Flera kommuner i Örebro län

Få stöd i din roll som anhörig till någon med ett beroende.

Kvinnofridslinjen - stöd mot våld i nära relationer

Via telefon

Du som är kvinna kan ringa och prata om våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

Ung kraft

Sundsvall

Få ordning på din vardag. För dig med med någon typ av psykisk ohälsa.

Dövteamet

Flera kommuner i Östergötland

Du som är döv och använder teckenspråk kan få stöd i din vardag.

SIP - Samordnad individuell plan

Få ett mer samordnat stöd.

Mind Forum

Ett forum där livet får vara precis som det känns.

Övriga kategorier

Tillbaka till alla vägval