Anhörigstöd

Finns i: Habo (Jönköpings län)
Du som hjälper och stöder en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som gör din vardag lättare. Anhörigstödet kan också stötta dig så att du och din närstående mår bättre.

Du kan stötta en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Anhörigstödet finns till för dig och riktar sig till alla åldrar.

Du kan bland annat få

 • stödjande samtal
 • delta i samtalsgrupper med olika teman
 • delta i föreläsningar
 • rekreation och avkopplande aktiviteter
 • vägledning, rådgivning och information.

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon

Övrigt

Den hjälp och det stöd din närstående får eller kanske kan få från vården och omsorgen kan även vara till stöd och avlastning för dig. Det kan till exempel vara 

 • avlösning i hemmet
 • hemtjänst
 • ledsagning
 • dagverksamhet
 • boendestöd 
 • korttidsplats eller korttidsvistelse
 • växelvård.

I Habo kommun ges avlösning i hemmet utan kostnad upp till 15 timmar per månad. Det krävs dock ett biståndsbeslut. Kontakta kommunens biståndshandläggare för information om hur ansökan går till.

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Boendestöd

Gnosjö

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Personligt ombud

Gnosjö

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver från samhället.

Boendestöd

Jönköping

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.