Rehabilitering på Sundsvalls behandlingscentrum

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Om du genomgått en missbruksbehandling och behöver fortsatt stöd finns Rehab på Sundsvalls behandlingscentrum.

Målet med att vara hos Rehab är att du ska få rätt stöd och hjälp till att fortsätta vara drogfri och att bli självförsörjande.

Rehabiliteringen innehåller tre olika delar. Det är

  • personlig utveckling
  • arbetsträning
  • friskvård.

Personlig utveckling kan handla om social träning och coachande samtal.

Arbetsträning kan du göra inom olika områden, några exempel är

  • snickeri
  • bilvård
  • utemiljö
  • café/konferens

Du erbjuds regelbunden friskvård.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Om du har rätt till a-kassa kan Arbetsförmedlingen ge dig aktivitetsstöd under tiden du genomgår rehabiliteringen.

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Personligt ombud

Sundsvall

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd i kontakten med vården och andra myndigheter.

Stöd för dig med psykisk ohälsa

Västernorrland

Du som mår dåligt psykiskt och inte vet var du ska vända dig för att få hjälp kan kontakta NSPH Västernorrland.

För dig som vill sluta spela om pengar

Sundsvall

Om du spelar om pengar och vill ha hjälp att sluta, kan du få stöd hos Sundsvalls behandlingscentrum.