Rehabilitering på Sundsvalls behandlingscentrum

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Om du genomgått en missbruksbehandling och behöver fortsatt stöd finns Rehab på Sundsvalls behandlingscentrum.

Målet med att vara hos Rehab är att du ska få rätt stöd och hjälp till att fortsätta vara drogfri och att bli självförsörjande.

Rehabiliteringen innehåller tre olika delar:

  • Personlig utveckling
  • Arbetsträning
  • Friskvård

Personlig utveckling kan handla om social träning och coachande samtal.

Arbetsträning kan du göra inom olika områden, några exempel är:

  • Snickeri
  • Bilvård
  • Utemiljö
  • Café/konferens

Du erbjuds regelbunden friskvård.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Om du har rätt till a-kassa kan Arbetsförmedlingen ge dig aktivitetsstöd under tiden du genomgår rehabiliteringen.

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Rehabkoordinator

Västernorrland

Du som är sjukskriven eller kan söka stöd av en rehabkoordinator för att kunna komma tillbaka i arbete..

Stöd vid Våld i nära relationer

Härnösand

Du som känner dig hotad eller är utsatt för våld av en närstående kan få hjälp och stöd av kommunens socialsekreterare.

Stödsamtal vid beroende och missbruk

Härnösand

Du som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan komma på stödsamtal.