Personligt ombud

Finns i: Gislaved (Jönköpings län)
Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning, och behöver stöd för att få den hjälp du behöver, kan ansöka om ett personligt ombud.

Personligt ombud är ett stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som försvårar din vardag mycket. 

Det är en möjlighet för dig att få hjälp att hitta rätt stöd. Det stöd du kan få av ett ombud kan göra så att du kan leva ett självständigt liv med bättre livskvalitet. Du får hjälp så att du kan klara dig själv, och känna att du har inflytande och kontroll över ditt eget liv.

Du och ditt personliga ombud pratar om vilket stöd du behöver och kommer överens om vad du behöver hjälp med. Ombudet jobbar för dig, inte på uppdrag av någon annan. Det är alltid du som bestämmer. Stödet är frivilligt. Du måste själv vilja ha stödet för att ombudet ska kunna hjälpa dig.

Efter ett första samtal gör handläggaren en bedömning och beslutar om du kan få stöd av personligt ombud.

Det personliga ombudet kan till exempel

  • ge råd och stöd
  • hjälpa till att fylla i blanketter och ansökningar
  • ge stöd i kontakten med vården, myndigheter och andra kontakter.

Du får stödet under en bestämd tid. Du kan söka hjälp av ett personligt ombud flera gånger. 

Det kostar inget att få hjälp av ett personligt ombud.

Ombudet har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på vad ni pratar om.

Du kan ta hjälp av en anhörig, vän eller personal för att få kontakt med personligt ombud.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Vid hög efterfrågan kan det vara en lång väntetid för att få hjälp av ett personligt ombud.

Att få ett personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet. Det är ett frivilligt erbjudande från kommunen, vilket betyder att vi kan behöva neka din ansökan. 

För att kunna få ett personligt ombud behöver du ha stora svårigheter i din vardag och ett sammansatt behov av samordning kring vård, stöd och service. 

Personligt ombud 

  • kan inte ta över myndigheters ansvar för samordning
  • beslutar inte om stöd, vård och service och svarar inte för vård och behandling 
  • ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent.
Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Hälsocenter

Gnosjö

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Hälsocenter

Värnamo

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Råd och behandling för dig med alkohol-, drog- och spelmissbruk

Värnamo

Få hjälp och stöd i att ta tag i ditt beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.