Öppenvård missbruk och beroende

Finns i: Vetlanda (Jönköpings län)
Du som är över 18 år och har frågor om alkohol, droger, spel och dopning kan få råd, stöd och behandling från öppenvårdsmottagningen i Vetlanda.

För att få behandling av öppenvården behöver du ha ett beslut från handläggare på socialtjänsten. 

Du kan också kontakta öppenvården för att få råd och service utan beslut från handläggare vid max 3 tillfällen.

I råd- och stödsamtal och som anhörig kan du vara anonym och inget dokumenteras. Hela verksamheten lyder under lagar om sekretess och tystnadsplikt.

Kommunen samverkar med polisen mot alkohol och droger i trafiken. Om du stoppas och rapporteras för ratt- eller sjöfylleri får du ett erbjudande om hjälp via SMADIT (samhället mot alkohol och droger i trafiken).

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Stöd från Familjeresursenheten

Vetlanda

Du som lever i en familj med barn eller ungdomar som mår dåligt kan få råd och stöd av Familjeresursenheten.

Anhörigstöd vid beroende och missbruk

Värnamo

Du kan få stöd om du är anhörig eller närstående till en person med beroende.

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.