Stöd till dig som är utsatt eller har upplevt våld

Finns i: Jönköping (Jönköpings län)
För dig som är eller har varit utsatt för en våldsam, kränkande eller kontrollerande nära relation finns hjälp att få.

Lever du just nu eller har du tidigare levt i en relation där någon annan utsatt dig för våld, kränkningar eller försökt kontrollera dig?

Genom behandlingsmetoden Alternativ till våld (ATV) kan du få hjälp att hitta strategier att bearbeta och hantera känslor. Genom ATV finns stöd att få både för dig som är utsatt, och hjälp att sluta för den som utsätter andra för våld. Även barn och ungdomar som själva blivit utsatta eller sett andra bli utsatta, kan få stöd och behandling. 

Våld i en nära relation kan se väldigt olika ut. Det kan handla om hot om våld, våld i form av sparkar och slag eller andra typer av kränkande, kontrollerande eller skrämmande beteende.

Med nära relation menas en nära och förtroendefull relation. Det kan handla om en relation till en person du är gift eller sambo med, en pojkvän eller flickvän, föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar.

ATV är en psykologisk behandling där du får samtalsstöd från någon av våra behandlare. Du kan till exempel få hjälp med att

  • komma fram till om det är vår hjälp du vill ha och behöver
  • klargöra dina problem 
  • öka din medvetenhet om vad som är aggressivitet och våld i en nära relation
  • öka förståelsen för hur våld påverkar den som drabbas
  • lära dig att känna igen och hantera dina tankar och känslor 
  • bearbeta våldsrelaterade trauman när behov och möjlighet finns.

ATV är till för hela länet och det finns möjlighet att få hjälp via videosamtal för dig som har svårt att ta dig till Jönköping.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Alternativ till våld (ATV) är en behandlingsmetod som ska hjälpa individer att hitta strategier att bearbeta och hantera känslor för att stärka den våldsutsatta och förändra beteenden hos våldsutövare.

Du kan också få hjälp med att få kontakt med barnbehandlare på annan mottagning eller arbeta vidare med ditt föräldraskap, till exempel genom kommunens familjebehandling.

För att kunna erbjuda behandling till hela länet finns det möjlighet till videosamtal.

Hälsa Familj & relationer Vardag & boende
Hälsa Familj & relationer Vardag & boende

Liknande vägval

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.

Stöd för förbättrad hälsa hos Hälsocenter

Gislaved

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Boendestöd

Gislaved

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.