Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Öppenvård barn och unga

Finns i: Sävsjö (Jönköpings län)
Du som lever i en familj och är barn, ungdom eller vuxen, kan få råd och stöd av öppenvården barn och unga. Stödet är till för hela familjen.

Till öppenvården i Sävsjö är du välkommen för att få stöd i din familj. Stödet är till för dig som är barn, ungdom och vuxen. 

På öppenvården jobbar familjepedagoger och fältpedagoger som kan hjälpa dig. Du som är förälder kan höra av dig för att få stöd i din föräldraroll. Du kan också få hjälp i kontakten med olika myndigheter. Du som är ungdom är också välkommen att höra av dig för att bolla tankar och funderingar. 

På öppenvården finns till exempel 

 • stödsamtal för föräldrar
 • föräldrautbildningar
 • gruppverksamheter för barn och ungdomar
 • uppsökande verksamhet för barn och ungdomar på skolor och på fritiden på kvällar och helger. 

Öppenvården har barnets bästa i fokus och utgår från din familjs situation för att det ska bli så bra som möjligt.

Öppenvården har sekretess och tystnadsplikt.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan få träffa en familjepedagog eller fältpedagog upp till fem gånger. Inget i dessa samtal dokumenteras och du kan vara anonym. Samtalen kan ske i öppenvårdens lokaler eller på telefon. 

Behöver du en längre kontakt med öppenvården, söker du själv eller blir erbjuden ett stöd enligt Socialtjänstlagen. Du får då träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig går igenom ditt behov av stöd. Socialsekreteraren gör en utredning och efter det får du det stöd som ni kommit överens om. Det kan vara både motiverande och behandlande samtal.

Öppenvården barn och unga erbjuder även hembesök och stöd vid umgänge med ditt barn. Efter beslut från handläggare på socialtjänsten kan du även få utbildning i 

 • RePulse 
 • Skilda världar 
 • Förstärkt Komet 
 • Förälder på avstånd.

Liknande vägval

ABC föräldrautbildning i Sävsjö

Sävsjö

Alla barn i centrum, ABC, är en föräldrakurs som ges i grupp, där du kan få stöd att utvecklas i din roll som förälder.

Brottsofferjouren i Jönköping

Flera kommuner i Jönköpings län

Brottsofferjouren kan ge stöd, vägledning och information till dig som har varit utsatt för brott eller som ska vittna i domstol.