Öppenvård barn och unga

Finns i: Sävsjö (Jönköpings län)
Du som lever i en familj och är barn, ungdom eller vuxen, kan få råd och stöd av öppenvården barn och unga. Stödet är till för hela familjen.

Till öppenvården i Sävsjö är du välkommen för att få stöd i din familj. Stödet är till för dig som är barn, ungdom och vuxen. 

På öppenvården jobbar familjepedagoger och fältpedagoger som kan hjälpa dig. Du som är förälder kan höra av dig för att få stöd i din föräldraroll. Du kan också få hjälp i kontakten med olika myndigheter. Du som är ungdom är också välkommen att höra av dig för att bolla tankar och funderingar. 

På öppenvården finns till exempel 

 • stödsamtal för föräldrar
 • föräldrautbildningar
 • gruppverksamheter för barn och ungdomar
 • uppsökande verksamhet för barn och ungdomar på skolor och på fritiden på kvällar och helger. 

Öppenvården har barnets bästa i fokus och utgår från din familjs situation för att det ska bli så bra som möjligt.

Öppenvården har sekretess och tystnadsplikt.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan få träffa en familjepedagog eller fältpedagog upp till fem gånger. Inget i dessa samtal dokumenteras och du kan vara anonym. Samtalen kan ske i öppenvårdens lokaler eller på telefon. 

Behöver du en längre kontakt med öppenvården, söker du själv eller blir erbjuden ett stöd enligt Socialtjänstlagen. Du får då träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig går igenom ditt behov av stöd. Socialsekreteraren gör en utredning och efter det får du det stöd som ni kommit överens om. Det kan vara både motiverande och behandlande samtal.

Öppenvården barn och unga erbjuder även hembesök och stöd vid umgänge med ditt barn. Efter beslut från handläggare på socialtjänsten kan du även få utbildning i 

 • RePulse 
 • Skilda världar 
 • Förstärkt Komet 
 • Förälder på avstånd.
Familj & relationer Hälsa
Familj & relationer Hälsa

Liknande vägval

Anhörigstöd vid beroende och missbruk

Värnamo

Du kan få stöd om du är anhörig eller närstående till en person med beroende.

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.

Få stöd som anhörig

Habo

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand.