Individsamverkansteamet

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som behöver stöd från flera myndigheter och från vården kan få hjälp av Individsamverkansteamet.

Hos Individsamverkansteamet pratar vi tillsammans om dina behov och hur vi kan hjälpa dig att få rätt stöd och insatser hos myndigheter och vården.

Teamet tar tillsammans med dig fram en planering utifrån vad du vill och har för behov.

Planeringen är individuellt anpassad och inriktad på vad just du behöver för att komma vidare i din rehabilitering mot arbete eller studier.

För att vara säkra på att du får det stöd du har rätt erbjuder vi nära och regelbunden uppföljning under din medverkan hos oss.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
Arbete Studier Hälsa
Arbete Studier Hälsa

Liknande vägval

Arbetsträning på Ad Acta redovisning

Göteborg

Hos Ad Acta redovisning får du jobba på kontor med sådant som handlar om administration och ekonomi.

Daglig sysselsättning på Mellansteget

Göteborg

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett vanligt arbete kan ansöka om daglig sysselsättning.

Daglig sysselsättning på Mellansteget

Göteborg

Du som har psykisk ohälsa som gör att du inte kan få ett vanligt arbete kan ansöka om daglig sysselsättning.