Rehabkoordinator

Finns i: Västernorrland
Du som är sjukskriven kan få stöd av en rehabkoordinator för att kunna arbeta eller studera igen.

Om du är sjukskriven kan du få stöd av inom vården av en rehabiliteringskoordinator. Koordinatorerna finns på din hälsocentral, och på vissa specialistkliniker.

Rehabkoordinatorn stöttar dig så att du kan vara delaktig, motiverad och orkar ta eget ansvar i din rehabilitering. Du kan till exempel få hjälp att

  • hitta rätt person på vårdcentralen
  • planera din rehabilitering med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och annan vårdpersonal
  • samordna rehabiliteringen med arbetsgivare, myndigheter eller andra som kan hjälpa dig.

Målet är du ska få rätt hjälp att må bra fysiskt och psykiskt och kunna arbeta eller studera som vanligt. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Alternativ till våld – Timrå

Timrå

Du som har utövat någon form av våld eller på annat sätt är orolig för ditt sätt att vara mot någon närstående kan få hjälp att förändra ditt beteende..

Hälsomotivation i Timrå

Timrå

Du som behöver hjälp att ändra din livsstil kan få hjälp.

Personligt ombud

Sundsvall

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd i kontakten med vården och andra myndigheter.