Rehabkoordinator

Finns i: Västernorrland
Du som är sjukskriven kan få stöd av en rehabkoordinator för att kunna arbeta eller studera igen.

Om du är sjukskriven kan du få stöd av inom vården av en rehabiliteringskoordinator. Koordinatorerna finns på din hälsocentral, och på vissa specialistkliniker.

Rehabkoordinatorn stöttar dig så att du kan vara delaktig, motiverad och orkar ta eget ansvar i din rehabilitering. Du kan till exempel få hjälp att

  • hitta rätt person på vårdcentralen
  • planera din rehabilitering med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och annan vårdpersonal
  • samordna rehabiliteringen med arbetsgivare, myndigheter eller andra som kan hjälpa dig.

Målet är du ska få rätt hjälp att må bra fysiskt och psykiskt och kunna arbeta eller studera som vanligt. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

För dig som vill sluta spela om pengar

Sundsvall

Om du spelar om pengar och vill ha hjälp att sluta, kan du få stöd hos Sundsvalls behandlingscentrum.

Stöd vid Våld i nära relationer

Härnösand

Du som känner dig hotad eller är utsatt för våld av en närstående kan få hjälp och stöd av kommunens socialsekreterare.

Stödsamtal vid beroende och missbruk

Härnösand

Du som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan komma på stödsamtal.